Bez komentáře…

AKTUALIZACE: Vyjádření Jana Korytáře. Regionservis s.r.o. pořádá rok co rok akci oficiálně nazývanou „Setkání se starosty a místostarosty“, která se koná rok co rok v sídle Libereckého kraje. Akce se koná rok co rok pod záštitou hejtmana. Její program je ryze odborný. Zaměřením letošního již 11. ročníku, který se koná dne 12. února 2015, je dle avizovaného programu:

 

 

„INVESTICE V LIBERECKÉM KRAJI, STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ A HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ČR, PODPORA ROZVOJE OBCÍ V ROCE 2015, STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ – METODIKA PRO TVORBU PROGRAMŮ ROZVOJE OBCÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ ÚLOHA MV ČR V DOTAČNÍM PROCESU A TYPY MOŽNÝCH PROJEKTŮ, ÚSPORY PŘI SPRÁVĚ MAJETKU A INVESTICÍCH, PODPORA BYDLENÍ V OBCÍCH, PRÁVA A POVINNOSTI PŘI JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.“

Dne 6. února 2015 rozeslal majitel Regionservisu pan Lukáš Tesař starostům celého kraje mail s následujcím textem: „Vážený pane starosto, přeji Vám krásný den, dovolte mi, abych doplnil informaci týkající se záštity pana hejtmana Martina Půty na Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje, které příští čtvrtek pořádáme na Krajském úřadu v Liberci.
Jsem si vědom, že pověst pana hejtmana je poškozena podezřením na braní úplatků a že to některým z Vás brání v účasti na setkání. Prosím věřte mi, že i já nejsem z této situace nadšený, ale snažím se chovat objektivně a nedělám ukvapené závěry do doby, než bude vina prokázána. Záštita hejtmana je bohužel nezbytná v případě, pokud chceme krajské setkání uspořádat na Krajském úřadu, alespoň taková podmínka je nám ukládána….VELMI VÁS PROSÍM, NENECHTE SI TUTO CENOU PŘÍLEŽITOST UTÉCI Z VÝŠE UVEDENÉHO DŮVODU,…“

Hejtman Libereckého kraje včera tj. 9. února 2015 na tento mail reagoval v dopise panu Lukáši Tesařovi, zaslanému na vědomí též všem starostům (sken zde), na který promptně zpětně  reagoval majitel Regionservisu  dalším mailem následujícího znění: „Přeji krásný den všem, velice děkuji za vysvětlující dopis, mě osobně to přišlo také velice divné, takže v praxi jediný komu to vadí je náměstek primátora Liberce pana Jana Korytáře, viz. email ze dne 4.2., cituji: „Dobrý den pane Tesaři, děkuji za pozvánku, vzhledem k tomu, že se akce koná pod záštitou hejtmana Půty, obviněného policií z přijetí úplatku a zneužití pravomoci veřejného činitele, tak i přes zajímavý program jsem se rozhodl jí nezúčastnit. pěkný den jan korytář“….“

Michael Canov, 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj

Vyjádření Jana Korytáře

Na emailovou nabídku pana Tesaře na účast na semináři jsem reagoval osobním emailem určeným pouze jemu, kdy jsem mu chtěl sdělit důvod mé neúčasti. To, že se email dostal až k panu Canovovi, který se z toho snaží udělat nějakou „politiku“, je věc jiná. Přišlo mi nevhodné se akce pod záštitou hejtmana účastnit, nechci být součástí většiny regionálního politického spektra, která dělá, že se nic nestalo.

Na druhou stranu, to, že se SLK snaží hejtmana udržet za každou cenu na jeho pozici i způsob odvolání Zuzany Kocumové, vnímám jako strategické politické chyby, jako by Starostové neuměli promyslet své kroky pár tahů dopředu. Pár článků pana Canova na tom nic nezmění.  A nejde navíc jen o jedno obvinění policie, ale o opakovaný rozpor mezi  hejtmanovými veřejnými slovy a skrytými činy.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky