Město Chrastava nevyslyšelo výzvu náměstka Langra

Město Chrastava nevyslyšelo výzvu náměstka primátora Statutárního města Liberce PhDr. Mgr. Ivana Langra o dotaci ve výši 7 tis. Kč na každého chrastavského žáka navštěvujícího některou z libereckých základních škol. Těch je dle informace v dopise uvedené celkem 46. Rozhodla tak rada města na své schůzi dne 2. listopadu 2015 bezprostředně po obdržení dopisu, který zřejmě obdrželo 90 obcí, jejichž žáci dle údajů magistrátu navštěvují liberecké základní školy.

Důvodem pro nevyhovění žádosti je to, že od 1. ledna 2013 byla ze zákona odstraněna platba za dojíždějící žáky a nahrazena začleněním počtu žáků do rozpočtového určení daní (RUD), které tvoří jeho 7%. Každé město tak dostává na každého žáka své školy částku (dle údajů MF ČR z roku 2013) ve výši cca 8 tis. Kč bez ohledu na trvalé bydliště žáka. Náměstek Langr ve svém dopise tvrdí, že náklady na žáka jsou vyšší o 7 tis. než je příspěvek z  RUD. To však pro nás není směrodatné. Město Chrastava nezná a není oprávněno zkoumat či prověřovat strukturu, efektivnost a potřebnost dle kterých nákladů v libereckých školách, kam chrastavské děti dojíždí ani to, zda v té které konkrétní škole by při neúčasti chrastavského žáka místo něj chodil jiný žák či po něm zůstalo prázdné místo. Pro nás je rozhodující  a směrodatný zákon, který jednoznačně a jasně praví, že náklady za žáky hradí RUD (náklady na platy učitelů a některé další jsou hrazeny ze státního rozpočtu přes rozpočet krajský).  I chrastavskou školu navštěvuje řada žáků z jiných obcí. Aktuálně je jich 64 z toho je 15 z  Liberce. Právě s ohledem na znění zákona nás ani ve snu nenapadlo požadovat od těchto obcí  jakoukoli dotaci. Považovali bychom to za vyžadování druhé platby na žáka.

Město Chrastava zajišťuje kompletní a komplexní základní vzdělávání ve své škole. Pokud některý chrastavský žák navštěvuje základní školu v Liberci, nečiní tak z vůle města Chrastava, ale z vůle svých rodičů. V případě, že se Statutární město Liberec s rodiči nedohodne a odmítne některé žáky z Chrastavy do svých základních škol přijmout či je dokonce navzdory zákonu vyloučí, město Chrastava rádo přijme své malé občany do své školy a potřebné základní vzdělání jim zajistí.             

 
 Michael Canov – starosta města Chrastava

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky