Všichni proti všem aneb geniální metoda jak všechny rozeštvat

Vskutku geniální metodu jak rozeštvat všechny proti všem, předvádí liberecký náměstek pro školství Ivan Langr (Změna pro Liberec).

Devadesátka obcí parazituje na Liberci
V první fázi se pan náměstek obrátil proti 90ti obcím v blízkém i vzdáleném okolí Liberce, jejichž děti navštěvují liberecké základní školy (o tom, že naopak řada libereckých dětí navštěvuje školy mimoliberecké,  již cudně pomlčel). Devadesátku obcí obvinil, že kvůli jejich dětem hrozí problémy s kapacitou libereckých škol a veřejně hlásal, jak občané Liberce na mimoliberecké děti doplácí 4,5 mil. Kč. Přitom  těžko může být něco vzdálenější pravdě. Ze zákona totiž mají přednost tzv. spádové děti. Ty ostatní se dostanou do škol jen, když zbývá volné místo a když je ředitelé přijmout chtějí. Kdyby těchto dětí nebylo, ve třídách by se víc neprosvítilo a neprotopilo a už vůbec by se ve školách víc neproinvestovalo. Ředitelé ale o takovéto děti stojí, dostanou za ně peníze ze státního rozpočtu  na mzdy učitelů.  A pro město Liberec to je také výhodné, neboť za každé dítě, bez ohledu na místo trvalého pobytu, dostane z rozpočtového určení daní (RUD) cca 8 tisíc. Za mimoliberecké tak dostává Liberec ročně cca 5 mil. Kč. Proto také náměstek na svoji výzvu pochopitelně nedostal od žádné z 90ti oslovených obcí ani korunu. Ale dost dobře možná zasel do hlav mnoha občanů Liberce nedůvěru vůči jiným obcím a pocit, že všichni okolo na Liberci jen a jen parazitují. A je dost dobře možné, že ředitelé libereckých  škol, navzdory vlastnímu přání a volným kapacitám ve vlastní škole, si již nedovolí žádné mimoliberecké děti přijímat. Vyhrůžka náměstka totiž zněla jasně: „… A uplatňování těchto kritérií budeme z pozice zřizovatele ředitelům našich škol velmi intenzivně doporučovat“  a kritérium placení nesplnila žádná mimoliberecká obec. Výsledkem za tyto odmítnuté žáky by tak byl jak ztracený příjem pro město Liberec, tak pro školu samotnou.  

Rodiče se chovají deviantně a prokorupčně
Ve druhé fázi se obrátil pan náměstek přímo proti občanům Liberce. Označil v otevřeném dopise chování těch rodičů, kteří přehlásí trvalý pobyt svých dítek do spádového obvodu vysněné základní školy za deviantní a prokorupční, označil je za podvod   a vyzval ředitele škol k podání podnětu k zásahu sociálně-právní ochraně dětí. Pan náměstek ve své výzvě zcela pominul, že je to úřad magistrátu města (nikoli ředitelé škol), kde je on ve své volené funkci, který rozhoduje o změnách trvalého pobytu občanů a že pokud on rozhodl o změně v souladu s právem, nelze v žádném případě označit jednání zákonných zástupců dítěte za podvod a jejich jednání za deviantní a prokorupční.  Tito rodiče jen využili platné legislativy v jejích zákonných mezích k uskutečnění svého přání, aby se jejich dítku dostalo vzdělání ve škole, kterou oni považují pro své dítě za tu nejlepší. Zato se mu podařilo rozpoutat hysterii  a možná i nenávist mezi rodiči navzájem, když vyděsil  rodiče dlouhodobě bydlící v tom kterém obvodu, že jejich dítě do „své“ školy nedostanou, neboť nebudou při přebytku zájemců ze spádového obvodu vylosováni. Zákon ovšem přebytek spádových dětí nijak neřeší, což znamená, že ani neurčuje, že se musí řešit losováním. Nabízí se řešení mnohem elegantnější a spravedlivější, a to rozhodnutí na základě délky trvalého pobytu v daném spádovém obvodu.

Z komára velblouda
Otevřený dopis náměstka Langra vzbuzuje dojem, že „spádová turistika“ hrozí kolapsem libereckého školství. Jak ovšem poté vyplynulo z diskuse, jedná se o příslovečné „jak udělat z komára velblouda“. Z celkem 21 základních škol hrozí dle jím uvedených údajů z konce prosince 2015 problémy u pouhých dvou,  kde zápisy budou 21. ledna 2016, a to ještě takto:
a)    ZŠ Lesní – 61 spádových dětí (z toho 10 přibylo v posledních 2 měsících) na plánovaných 56 míst.  
b)    ZŠ Husova  – 62 spádových dětí (z toho 18  přibylo v posledních 2 měsících) na plánovaných 58 míst.

Dle práva je ovšem možno v obou případech do dvou tříd přijmout 60 dětí (dle vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. možno 30 dětí á třída) a v případě schválení zastupitelstvem dokonce 68 dětí (dle školského zákona 34 žáků á třída). Argument, že v takovém případě by byly třídy přeplněné, by byl sice relevantní, ale právě ten by vedl k přirozené korekci, k tomu, aby rodiče dávali raději své děti do škol s nižším počtem žáků ve třídě. A pokud by to zastupitelé nechtěli, pak by mohla škola vyřazovat dle délky trvalého pobytu v daném místě, jak jsem se zmiňoval výše.  Mnohem pravděpodobnější však je, že ani u těchto dvou škol žádné problémy nenastanou, neboť lze předpokládat, že u některých dětí dojde k odkladu (v průměru v republice 20 % z přihlášených dětí) a nelze ani vyloučit, že některé děti z daných oblastí budou hlásit rodiče jinam.

Já Vám ukáži…
Náměstkem vyvolaná hysterie však už dosud vykonala divy. Především u něho samého. V zoufalé snaze obhájit neobhajitelné udává své kolegy, když své kolegyni zastupitelce (za SLK), která dala najevo, že se jí náměstkův postup nelíbí, na FB sděluje (přičemž svádí, za současné vlády schválenou vyhlášku z prosince 2014, na minulé zastupitelstvo): „1. Co myslíte, pro koho se ve spádové vyhlášce 2014 (kterou připravilo ještě předchozí politické vedení města!) uměle upravil spád u jedné ze základních škol tak, aby se děcko dotyčného politika dostalo právě do dané ZŠ (my jsme to na konci 2015 už jen mohli hodit zpět)? 2. Co myslíte, který politik si v minulosti do svého bydliště nechal nahlásit svou kolegyni i s dcerou (tuším, že to byla právě dívka), aby se dostala do konkrétní školy? Odpovědí by měla být dvě jména; o jednom vím už několik měsíců, druhé jsem se šokován dozvěděl včera. Nápověda? Oba dotyčné naleznete jako členy jednoho zastupitelského klubu.“

Já mohu, za mě byly školy poloprázdné…

Touha všech zodpovědných rodičů, aby se jejich dětem dostalo toho nejlepšího vzdělání se ovšem nevyhnula ani samotnému náměstkovi. I on, jak přiznal v diskusi, umístil svého potomka do nespádové školy. Pravda, bylo to v období, kdy byly školy poloprázdné a proto nemusel mít nejmenší obavu, že by dítě jako nespádové nebylo přijato (a s radostí  byly přijímány i děti z dalších 90ti obcí) a on  jeho trvalé bydliště neměnil.  To však neznamená, že to nemohou dělat milující rodiče v době, kdy se obávají u své vysněné školy nadbytku zájemců. Pokud je to v souladu se zákonem, nemohou být za to nijak napadáni.  Pokud jsou, tak ti, co napadají a používají přitom takové termíny jako „deviantní“ a „prokorupční“, sami porušují Listinou základních práv a svobod zaručená práva napadených.

Michael Canov, 1. místopředseda pol. hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky