22. Březen, 2013

Město Liberec a stát se setkají u soudu kvůli prominutí sankce, která vyplývá z porušení smlouvy se státem, kterého se dopustila předchozí vláda v čele s ODS a Jiřím Kittnerem. Ačkoliv na sklonku minulého roku uznal Liberec svůj závazek vůči státu  a požádal o ministerstvo financí o prominutí, nyní, když ministerstvo odmítlo, nechce nic…

22. Březen, 2013

Ve čtvrtek 28. 3. 2013 v 19:00 Vás zveme na další Setkání s příběhem, které pro Vás uspořádala občanská iniciativa Je čas nemlčet spolu s kolegy z Liberecké občanské společnosti v libereckém V-klubu. Tentokrát si budeme povídat na téma liberecké Textilany s paní Vlasta Bergmanová a panem Petrem Deylem. Jaká byla liberecká Textilana a…

22. Březen, 2013

Tak jako město aktualizuje svůj strategický plán, pracuje na strategických dokumentech také Liberecký kraj – zejména na „Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020“. Program rozvoje Libereckého kraje má říci, co kraj potřebuje – a podle toho, jak budou definovány potřeby by měly být v dalších letech nasměrovány investice. Pokud máte zajímavý nápad, co by v…

22. Březen, 2013

Před časem, v nějaké z diskuzí, mě pan Tauchman požádal, abych nesrovnával oba „politické“ weby. Tedy Náš Liberec a Týden v Libereckém kraji. Snažím se to tedy nečinit. Zároveň jsem však tehdy veřejně prohlásil, že, až jednou naleznu téma, které budu považovat za zajímavé, napíši vlastní článek a oba pány – Tauchmana i Soudného…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.