Upravené podmínky tendru na zajištění regionální autobusové dopravy otevírají větší prostor konkurenci

Krajští zastupitelé na svém úterním zasedání schválili úpravy v zadání veřejné zakázky na zajištění regionální autobusové dopravy v Libereckém kraji na léta 2014 – 2024. Původní návrh z roku 2012, který jsme převzali od bývalé Rady LK, a který jsme v opozici kritizovali, byl přezkoumáván Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten ve svém, zatím nepravomocném, rozhodnutí nenalezl důvody ke zrušení tendru. Rada kraje se přesto na návrh Starostů pro Liberecký kraj rozhodla upravit podmínky této soutěže tak, aby byla přístupná co největšímu počtu uchazečů a z podmínek zmizely diskriminačně nastavené parametry.

Naším cílem je otevřít větší prostor konkurenci, zajistit účast co největšího počtu uchazečů o zakázku, výhodnou a dlouhodobě financovatelnou cenu dopravního výkonu a bezpečné, moderní a kvalitní autobusy pro obyvatele v Libereckém kraji.

Po půlroční práci na aktualizaci podmínek a opakovaném projednávání radou kraje, dopravním a finančním výborem a komisí pro veřejné zakázky ze zadání vypadly diskriminační kvalifikační podmínky, například požadavek na zajištění parkování pro autobusy ještě před získáním zakázky, který jednoznačně zvýhodňoval stávající dopravce. Méně přísné jsou i další kvalifikační předpoklady. Například výše najetých kilometrů v rámci závazku veřejné služby před soutěží se snížila třikrát oproti původnímu návrhu z roku 2012 a návrh schválený zastupitelstvem kraje jde v jednotlivých oblastech ještě pod hranici stanovenou původně radou kraje. Tím návrh vychází vstříc účasti co největšího počtu firem a měl by být nápomocen zachování konkurence v autobusové dopravě v Libereckém kraji. Významně byly zjednodušeny podmínky týkající se personálních nároků na uchazeče a zrušena řada omezujících technických parametrů vozidel.

Za významné považuji zásadní snížení vlivu subjektivního hodnocení zakázky z 30 na 10%.  Výběrovou komisi budou tvořit zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu a další dopravní odborníci. Upravený návrh pana radního Mastníka, který předložil k projednání zastupitelstvu kraje, zohlednil připomínky výboru dopravy a celé řady členů zastupitelstva, kteří se obávali zhoršení kvality vozového parku. Proto bylo schváleno snížení maximálního stáří vozů na 12 let a průměrné stáří autobusů na 6 let.

Schválený návrh zohlednil několik měsíců trvající diskusi. Výsledek podle mého názoru posílí bezpečnost cestujících a také kvalitu veřejné dopravy v kraji a zároveň otevře možnost dalším uchazečům účastnit se otevřené a férové soutěže. Těší mě také to, že podmínky této důležité a zásadní veřejné zakázky (4, 232 miliardy korun na 10 let) byly schváleny hlasy 35 zastupitelů napříč politickým spektrem. Plním tak svoje slovo dané ještě před volbou hejtmana, že o zásadních rozhodnutích budeme jednat se všemi zastupiteli a nebudeme prosazovat názory koalice většinou jednoho hlasu.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,