Netransparentní schvalování zakázky za 4 miliardy

Zastupitelstvo Libereckého kraje v úterý 28. května 2013 schválilo odůvodnění veřejné zakázky na dopravní obslužnost v našem kraji na příštích 10 let. Předpokládaný objem zakázky jsou cca čtyři miliardy.  Bohužel byly u této zakázky netransparentním způsobem a na poslední chvíli změněny některé klíčové podmínky pro výběr dopravců.

Radní pro dopravu za SLK pan Mastník předložil totiž přímo na stůl (několik minut po zahájení zastupitelstva) bez projednání v koalici pozměňovací návrh, který podstatným způsobem mění kritéria pro účast možných zájemců o zakázku. A to tak, že tento okruh zužuje proti původnímu návrhu Rady kraje. Tento návrh pan Mastník zdůvodnil snahou o kompromis s dopravním výborem, ve kterém však sedí  osoby spojené s jedním z pravděpodobných uchazečů o zakázku, firmou Busline.

Zatímco podle původně předloženého návrhu Rady kraje se mohl do dvou nebo tří oblastí, o které se soutěží, přihlásit dopravce, který v uplynulých třech letech v každém roce najel ve veřejné linkové dopravě 3 mil. km, nově se tato částka zvýšila až na 4,5 mil. km, což některým firmám podstatně sníží počet oblastí, o které budou mít možnost soutěžit.

Vnímáme, že oproti stavu za vlády ČSSD tato zakázka doznala pozitivních změn, ovšem u takto významných zakázek mnohdy záleží i na jednotlivých detailech, které bývají klíčové. Domníváme se proto, že takováto změna podmínek, navíc udělaná na poslední chvíli a bez předložení podkladů, které by smysl změny zdůvodnily, je u zakázky za 4 miliardy zcela neakceptovatelný přístup. 

Více než podivné na celé záležitosti je i to, že tento na poslední chvíli pozměněný návrh podpořili bez větší diskuse společně kluby SLK, ODS, ČSSD a KSČM, proti byla pouze většina klubu Změny pro Liberecký kraj, který navrhoval schválit původní podmínky schválené Radou Libereckého kraje.

Nejde přitom o malé peníze – každých deset haléřů na vysoutěžené ceně za 1 km znamená v součtu dopad na krajský rozpočet ve výši cca 10 mil. Kč.

Ivan Kunetka, předseda dopravního výboru k tomu říká: „Členové dopravního výboru, pánové Vařil a Chlouba, kteří přišli s návrhem na změnu kritérií, při projednávání ve výboru neuvedli, že jsou ve střetu zájmů. Pan Vařil byl totiž do 19. listopadu 2012 předsedou představenstva a Ing. František Chlouba je dokonce v současné chvíli místopředsedou dozorčí rady firmy BusLine. Jejich podjatost a střet zájmů jsou více než evidentní.“

Jan Korytář k tomu říká: „Pokud se prokáže, že takto na poslední chvíli upravená pravidla zásadním  způsobem zvýhodnila či znevýhodnila některého z hlavních předpokládaných uchazečů o zakázku, budeme požadovat jejich změnu a  nové projednání. Měnit na poslední chvíli pravidla hry u takto velké zakázky, navíc bez vědomí koaličního partnera, není možné akceptovat.“

Příloha:

Přehled změn:
– rada kraje navrhla průměrné stáří autobusů 8 let a zastupitelstvo schválilo návrh na snížení od radního Mastníka na 6.
– rada kraje navrhla maximální stáří autobusů 14 let a zastupitelstvo schválilo návrh na snížení od radního Mastníka na 12.

Toto rozhodnutí  stěžuje vstup do soutěže  menším dopravcům a zpřísňují podmínky původně přijaté Radou LK.

Dále je kraj rozdělen do tří oblastí, (s předpokládaným objemem zakázky):

– Západ (3,16 mil. km/rok)
– Sever (3,4 mil. km/rok)
– Východ (4,8 mil. km/rok).

Aby se dopravce mohl přihlásit do soutěže na pouze jednu oblast, musí podle zastupitelstvem schváleného usnesení mít za poslední 3 roky každý rok naježděno ve veřejné linkové dopravě určitý počet km:

– pro Západ 1,9 mil. km
– pro Sever 2 mil. km
– pro Východ 2,9 mil. km.

Problém začíná, chce-li soutěžit o vybrané 2 nebo všechny 3 oblasti. Rada původně navrhla, aby ve všech těchto případech stačilo dopravci 3 mil. km. Zastupitelstvo schválilo, že je potřeba pro:

– Západ a Sever ……….3,27 mil. km
– Západ a Východ……  3,97 mil. km
– Sever a Východ…….  4,1 mil. km
– Celý kraj – Z+S+V….  4,5 mil. km.

Tím se ze hry dostalo s největší pravděpodobností mnoho menších dopravců a BusLine (který aktuálně obsluhuje většinu oblasti Východ)  si výrazně snížil konkurenci. Změna podmínek totiž znamená, že zatímco dle návrhu Rady kraje se do všech tří oblastí mohli přihlásit dopravci, kteří mají naježděno alespoň 3 mil km ročně, nově byla tato hranice zvýšena o 50% na 4,5 mil. km ročně.

Níže připojen přehled změn v jednotlivých tabulkách, kde jsou uvedeny počty kilometrů, o které se soutěží a zároveň kvalifikační kritéria, tedy počty km, které musí dopravce najet v každém z uplynulých tří let, aby se mohl ucházet o zakázku v jedné, dvou nebo všech tří oblastech.

 

Rada kraje

SLK a ZPLK

mil. km/rok, o které se soutěží

kvalifikační předpoklady pro uchazeče o zakázku v mil. km za každý z posledních tří let pro jednotlivé oblastí

Z-S-V

Z+S

S+V

Z+V

Z+S+V

Západ (Z)

3,157839

1,98

x

3

x

3,00

Sever (S)

3,376332

2,12

x

x

3

Východ (V)

4,783433

3

3

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Výbor dopravy

mil. km/rok, o které se soutěží

kvalifikační předpoklady pro uchazeče o zakázku v mil. km za každý z posledních tří let pro jednotlivé oblastí

Z-S-V

Z+S

S+V

Z+V

Z+S+V

Západ (Z)

3,157839

2,21

x

4,896

x

5,66

Sever (S)

3,376332

2,363

x

x

4,765

Východ (V)

4,783433

3,348

3,921

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Radní Mastník SLK

mil. km/rok, o které se soutěží

kvalifikační předpoklady pro uchazeče o zakázku v mil. km za každý z posledních tří let pro jednotlivé oblastí

Z-S-V

Z+S

S+V

Z+V

Z+S+V

Západ (Z)

3,157839

1,895

x

4,08

x

4,53

Sever (S)

3,376332

2,026

x

x

3,971

Východ (V)

4,783433

2,87

3,267

x

x

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt