Jak probíhalo výběrové řízení v liberecké nemocnici

V komentářích k výběru L. Nečesaného na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec se vyskytla řada otázek, které si zasluhují důkladnější vyjasnění.

Na některé z nich odpovídá zpráva o průběhu výběrového řízení, přiložená níže. Tato zpráva byla rozeslána novinářům v pátek 26.7. při oznámení výsledků výběrového řízení a je k dispozici na intranetu KNL (tedy všem zaměstnancům).

Co ve zprávě není:

Na březnovém shromáždění se zaměstnanci nemocnice, kde jsme ohlásili záměr provést výběrové řízení, padl dotaz na důvody. Tím hlavním bylo a je dostat nemocnici z přímé závislosti na aktuální politické konstelaci. Ředitel nemocnice k tomu potřebuje silný mandát, založený na důvěře uvnitř nemocnice a v odborné veřejnosti. Výběrové řízení bylo proto postaveno na zástupcích odborné sféry, zastoupení politiků v hodnotící komisi bylo minoritní. Pokud má někdo potřebu označovat výběrovou komisi za nekompetentní, ať zkusí navrhnout kompetentnější tým – na to jsem docela zvědavý.

Označovat L. Nečesaného jako „kandidáta Změny, kterého si máme obhajovat“, je tedy bez obsahu. Spolurozhodovali jsme o něm jedním hlasem z devíti. To, za co jsme odpovědní, je koncept výběrového řízení. Jsem přesvědčen, že po kotrmelcích, kterými prošla nemocnice v posledních letech, jsme zvolili asi jediný možný postup, který lidé v KNL dokáží přijmout za svůj.

Jak je vlastně úloha politické reprezentace v řízení nemocnice? Má formulovat cíle, kam má nemocnice směřovat v oblasti kvantity a kvality zdravotní péče a ekonomických výsledků a toto zadání kontrolovat. Vyjasnění vzájemných pozic mezi dozorčí radou a novým vedením nemocnice nás čeká v příštích měsících a nedělám si iluze, že bude jednoduché.

Výběrového řízení se zúčastnilo několik velmi kvalitních kandidátů. Dovedl bych si představit v čele KNL kteréhokoli ze tří uchazečů, kterým jsem při hodnocení dával body. Jsem ale rád, že volba byla nakonec jednoznačná. Nový ředitel tak získal silný mandát, který může zúročit ve prospěch liberecké nemocnice. Nemám zatím žádný důvod myslet si něco jiného.

Pro MUDr. Nečesaného jednoznačně svědčí výsledky působení jeho předchozího týmu v KNL. Mezi roky 2008-2010 se zvedly příjmy nemocnice o miliardu (z 1,5 na 2,5 miliardy Kč) a etablovala se odborná centra, která z liberecké nemocnice dělají rovnocenného partnera fakultních nemocnic. Zlepšovala se kvalita péče i motivace zaměstnanců. To vůbec není samozřejmý výkon, stačí se podívat, jak si ve stejné době vedla třeba českolipská nemocnice. Ve všech těchto parametrech navíc od roku 2011 KNL stagnuje nebo se propadá.

V předchozím odstavci jsem zdůraznil, že v minulosti šlo o výsledku týmu. To bude platit úplně stejně i dnes a kvalita spolupracovníků byla dalším argumentem ve prospěch výběru L. Nečesaného. Pro moje rozhodování bylo důležité i to, že v koncepci řízení Nečesaný zdůrazňuje roli pacienta jako partnera v léčbě a že jasně chápe význam vnitřní motivace zaměstnanců a jejich loajality k instituci.

Hodnotící komise byla informována ještě před zahájením pohovorů o všech pochybnostech, které se kolem MUDr. Nečesaného objevují. On sám o nich informoval i na úvod svého vystoupení před komisí a v rozpravě jsme se jim také věnovali. Hodnotící komise tedy vybírala s vědomím všech okolností.

Hlavní výčitky se týkají nákupů přístrojů pro kardiocentrum a odchodného, včetně jistého trucu s odkupováním služebních notebooků. Můžeme se těmto otázkám věnovat více, ale budeme se pohybovat na úrovni dohadů a toho, co jsme kde slyšeli. Žádné trestní oznámení zatím nevedlo k obvinění. Pokud chcete, jedna verze je následující:

Nákupy přístrojů pro specializovaná centra probíhaly v rámci projektu, organizovaného Ministerstvem zdravotnictví, v té době tedy pod přímým dohledem M. Šnajdra. Nemocnice dostaly v podstatě na výběr „ber jak dáváme nebo nech být“. Výsledkem jsou velmi podobné problémy pro všechny nemocnice s centrovou péčí. Odchodné komentovat nebudu, ale vzpomeňte si, proč vlastně byli Nečesaný a jeho tým přinuceni odejít. Vlastním impulsem byla jejich neochota přistoupit ke krajské zakázce na dodávky energií, protože by tím nemocnice každoročně utrpěla několikamilionovou ztrátu. ČSSD a KSČM si také odchodným „kupovaly“ možnost dosazovat do nemocnice svoje lidi, ať již jako trafikanty nebo pro hlídání provizí.

Politickému angažmá uchazečů ani členů výběrové komise jsme se nevěnovali. Pokud budou k průběhu výběrového řízení další otázky, rád se k nim vyjádřím.

Josef Šedlbauer (člen výběrové komise a předseda dozorčí rady  KNL)

Zpráva o průběhu výběrového řízení na generálního ředitele KNL, a.s.
Vyhlášení výběrového řízení na generálního ředitele/ředitelku KNL, a.s.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera začal znovu soud s bývalým ředitelem liberecké nemocnice a kandidátem na primátora za TOP 09 Luďkem Nečesaným. Státní zástupce pro něj požaduje trest 9
Další závažná pochybení ze strany vedení liberecké záchranné služby odhalila kontrola, kterou si zadal Liberecký kraj. Na záchrance nebyly jen za podivných okolností zaměstnávány
Někdejší dlouholetý primátor za ODS Jiří Kittner se rozhodl k dnešnímu dni rezignovat na své funkce v Krajské nemocnici Liberec (KNL). K dnešnímu dni
Krajská nemocnice Liberec (KNL) se stala místem, kde se po převratu na liberecké radnici a odvolání primátora Jana Korytáře na jaře 2011, realizovaly zákulisní