Rok od obnovení Food Not Bombs Liberec

Letos na podzim je tomu rok, kdy byla obnovena činnost liberecké skupiny Food Not Bombs (FNB, Jídlo místo zbraní). Její dobrovolníci po celou dobu pravidelně jednou týdně připravují jídlo potřebným. Lidem bez domova shání i další věci, jako je oblečení, hygienické potřeby či možnost přivýdělku prodejem časopisu Nový prostor. Skupina mimo to uspořádala několik dalších akcí na podporu tohoto projektu.

 

„FNB je celosvětová iniciativa, jejíž dobrovolníci už přes 30 let rozdávají  vegetariánskou stravu potřebným.“  První kolektiv FNB začal působit v 80. letech 20. století v americkém Bostonu. Tato myšlenka se následně rozšířila do dalších měst po celém světě. V ČR působí skupiny v Brně, Praze a dalších městech. Jedním z nich je právě Liberec.

Smyslem aktivit FNB není pouhá charita. Ta vychází buď z nepochopení společenských rozporů nebo dokonce z účelové dobročinnosti, omlouvající současný stav, na jejímž základě si tito dobrodinci vylepšují mnohdy pošramocenou reputaci. Klasickým příkladem je církev ale i některé neziskové organizace, disponující značnými finančními prostředky.

Kolektivy FNB naopak pomáhají potřebným na základě poznání povahy společnosti, založené na maximalizaci zisku. Upozorňují na negativní důsledky nerovnosti, jako je bezdomovectví, nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení na jedné straně a plýtvání spojené s luxusem několika málo vyvolených na straně druhé.

Důležitým tématem jsou vysoké náklady na zbrojení, dávané do protikladu k nedostatku potravin pro značnou část populace (odtud i název iniciativy). Jak uvádí aktivisté liberecké skupiny FNB: „Rozdáváním jídla na veřejných místech chceme přispět ke zviditelnění skrytého hladu a chudoby v dnešní společnosti.“ V protikladu k všudypřítomnému plýtvání se snaží využívat nezávadné potraviny vyřazené z prodejní sítě, z nepochopitelných marketingových důvodů určené k zničení. Využívá se jídlo z vybraných restaurací, obchodů se zeleninou či z kontejnerů u supermarketů – tzv. dumpster diving.

FNB fungovalo v Liberci už před lety. Současný kolektiv je složen z nových lidí, kteří na ten původní navázali. Činnost obnovili loni na podzim. Liberecké uskupení tedy nyní slaví roční výročí oživení myšlenky FNB. Její pravidelnou náplň tvoří veřejné rozdávání jídla potřebným každou neděli. Vedle toho skupina připravila informační panel o FNB na libereckém festivalu nekomerční kultury Ještědská odysea či poutavý seminář na Antikapitalistickém kempu (psali jsme o tom zde), uspořádala benefiční koncert a několik benefičních vegerautů s tombolou. V plánu je další seminář pro veřejnost, pojednávající o konkrétních aktivitách a problematice bezdomovectví na Liberecku. Většinu strávníků totiž tvoří lidé bez domova.

Počet bezdomovců se v posledních letech zvyšuje. Roste i množství lidí, žijících na ubytovnách. Tam loni žilo minimálně 12 tisíc lidí, což je dvojnásobný meziroční nárůst. V tomto čísle však nejsou zahrnuti lidé, kteří nežádali doplatek na bydlení. Lidí, kteří nemohou bydlet standardním způsobem a jsou odkázány na spekulanty s ubytovnami, je tedy ještě více.

Podle historicky prvního uceleného zmapování života lidí bez domova, sčítání Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, se v Česku nachází 11 496 bezdomovců. Jak uvedl místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal: „Zaměřili jsme se na ty, kteří využívají služeb sociálních zařízení, kteří jsou ochotní komunikovat a nabízenou pomoc přijmout…“ (více zde) Z toho vyplývá, že lidí bez přístřeší je ale v Česku mnohem více.

Zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí odhaduje asi 30 000 lidí bez domova. Dalším zhruba 100 000 lidí bezdomovectví bezprostředně hrozí (více zde). Ještě více odstrašující jsou každoroční informace médií o bezdomovcích, kteří v zimním období podlehnou mrazu.

V Libereckém kraji bylo na základě zmiňované metodiky zjištěno 262 lidí bez domova. S ohledem na pravidelnou účast kolem 30 lidí jen na nedělním rozdávání jídla v Liberci je zřejmé, že na území celého kraje se bezdomovců nachází ještě více.

Ke zvyšování jejich počtu jistě přispívá deregulace nájemného, osekávání sociálních výdajů, nedostatek sociálních zařízení a obecních bytů, málo finančních prostředků na prevenci, neexistence zákona o sociálním bydlení, chybějící právní předpisy týkající se bezdomovectví a vlastně i fakt, že vůbec neexistuje definice tohoto pojmu. Tendence k bezdomovectví je ještě umocněna vysokou nezaměstnaností (v srpnu 7,5 %), praxí tzv. rychlých půjček a na ně napojeného systému exekucí.

Tyto skutečnosti nejsou lhostejné právě lidem z liberecké skupiny FNB. Veřejné rozdávání jídla probíhá každou neděli v 17h na libereckém Soukenném náměstí. Skupina by také uvítala další dobrovolníky, stejně jako nezávadné potraviny – recyklované či s prošlou trvanlivostí (olej, koření, těstoviny, čaj, cukr, soja…), sezónní oblečení, deky, spacáky, tašky, batohy, hygienické potřeby, plastové talíře, plastové lžíce, kelímky a vaničky (např. ty od margarínů). Tyto věci budou použity k rozdávání potřebným.

Kontakt na libereckou skupinu FNB: liberec@foodnotbombs.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nové stání soudu, který se zaobírá libereckou velkou korupční kauzou, během které se rozkrádaly evropské dotace a v níž figuruje i hejtman Martin Půta,
Schodiště u historické liberecké radnice se dočká opravy. Město dlouho nemohlo najít firmu, která by se rekonstrukce historických schodů zhostila. Nakonec ji ale našla
Krajské volby za dveřmi a letité sliby vládnoucích politiků. Po rychlovlaku na Prahu je tu další ohraná pohádka pro důvěřivé voliče, tentokrát ještě staršího
Krajské volby se pomalu blíží a politici vytahují své trumfy do kampaně. V Liberci i na kraji vládnoucí Starostové slibují, že zajistí rychlý vlakový