Tajné jednání zastupitelů k územnímu plánu

Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k územnímu plánu, které podali obyvatelé města. To je jistě záslužné, ale zastupitelé potom nemají rozhodovat o pokynech k úpravě návrhu územního plánu, ale mají dát doporučení určenému zastupiteli a náměstkovi pro územní plánování v jedné osobě, jak má postupovat.

To pan náměstek neví, co má dělat? Proč v době, kdy je územní plán upravován odborníky, žádá po zastupitelstvu doporučení, ale zakazuje zastupitelům o problémech otevřeně jednat?

Je jeho úkolem určeného zastupitele jednat s pořizovatelem, zpracovatelem a dalšími subjekty o jejich požadavcích a je jeho úkolem náměstka tato zjištění přetavit do nějakého návrhu pro zastupitele. Do takového návrhu, se kterým je možné se seznámit, o kterém je možné rozhodovat a který je ze zákona povinný – schválení pokynů.

V tuto chvíli jsou zastupitelé nuceni rozhodovat o materiálech, se kterými je téměř nemožné se seznámit a bez představy, jak bude jejich doporučení přeneseno do územního plánu. Celý tento krok by mohl odpadnout, pokud by náměstek konal svou práci, za kterou je placený a nepřenášel svou zodovědnost na zastupitelstvo.

Je zbytečné a nejspíš i protiprávní svolávat cíleně zastupitele na uzavřená jednání, která mají jen zabránit diskuzi k tématu na řádném jednání zastupitelstva. Obávám se také, že doporučení zastupitelů bude v budoucnu zneužito jako argument, že v dané věci jsme již tímto doporučením fakticky rozhodli a nemá cenu se k diskuzi vracet.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím
Rada architektů při představení územního plánu odmítla jeho neopodstatněnou kritiku z úst R. Kousala vč. např. požadavku vymezovat v něm funkční plochy fasádami objektů
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.