Způsobí liberečtí zastupitelé městu škodu 300 milionů?

Ve čtvrtek mají liberečtí zastupitelé hlasovat o největší finanční transakci letošního roku: Dohodě o narovnání s Českou spořitelnou (bod 15). Půjde v ní o nové smlouvy o úrokovém zajištění, protože ty původní uzavřel ještě J. Kittner v rozporu se zákonem. Díky navržené dohodě však má Liberec zaplatit stále o stamiliony více, než za srovnatelné finanční operace platí ostatní města. Zastupitelé navíc dostali od radnice neúplné až zavádějící podklady.

Změna pro Liberec proto oslovila zastupitele s informacemi dalších právních názorech a s ekonomickým rozborem dohody o narovnání, na základě kterých doporučuje zastupitelům dohodu s Českou spořitelnou neschválit.

Dohoda o narovnání – o co vlastně jde

Dluhopis Liberce je úročen pohyblivým úrokem: mezibankovní sazbou PRIBOR 6M navýšenou o 3.3% marži. V roce 2013 je úrok celkem 3.96%.

Pohyblivá sazba PRIBOR 6M, dnes necelých 0.7% byla J. Kittnerem zajištěna na pevnou sazbu 4.39% od r. 2014, a to bez vědomí zastupitelstva a bez schválení v radě města.

Změna pro Liberec na jaře doložila, že díky postupu J. Kittnera je smlouva neplatná. Názor Změny pro Liberec potvrdil právní posudek AK Allan Overy, který nechalo provést město.

Princip dohody o narovnání

Současný stav: Liberec má od r. 2014 platit úrok na dluhopisu se sazbou 7.69% (letos platí cca 4%, cca o 60-70 mil. méně)

Návrh dohody: Úrok se nejdříve sníží na 4,5%, od r. 2016 začne růst. Nejdříve na 6%, postupně až na 8.35 % na období 2021-2025.

Úspory je dosaženo pomocí nového úrokového zajištění v kombinaci se směnkou. Dohodou se obě strany domluví, že platnost smluv v žádném případě nezpochybní a že město bude České spořitelně plnit dokonce i v takovém případě, že by smlouvu napadl kdokoliv další. Oproti současnému stavu znamená návrh ČS úsporu cca 70 mil. Kč.

Dohoda o narovnání spolu s dalšími materiály je k dispozici v materiálu do zastupitelstva

Problémy dohody o narovnání

  1. Návrh dohody je pro město ekonomicky nevýhodný. Zatímco jiná města zajišťují sazby PRIBOR cca na 1.5% na deset let, Liberec má provést fixaci za úrok v průměru 2.5× vyšší. Spočítali jsme, že tím město přijde cca o 300 milionů korun. Materiály pro zastupitele takovou informaci neobsahují.
  2. Vedení města poskytuje zastupitelům zavádějící informace. Podle právního posudku města se městu nevyplatí prohlásit původní smlouvu uzavřenou J. Kittnerem za neplatnou, protože by městu hrozilo vymáhání ušlého zisku Českou spořitelnou. Právní posudek města zcela pomíjí fakt, že původní smlouvu uzavřel J. Kittner v rozporu se zákonem o obcích, bez pověření zastupitelstva nebo rady.

    Podle názoru Změny pro Liberec, který se opírá o judikáty Nejvyššího a Ústavního soudu v takovém případě městu náhrada škody nehrozí, protože J. Kittner tím, že jednal bez pověření, jednal v podstatě sám za sebe a nikoliv za město. Nedokážeme sice výsledek případného soudního sporu dopředu určit, nicméně fakt, že právní posudek radnice tuto otázku neřeší, považujeme za významné pochybení.

  3. Podle právníků, se kterými spolupracujeme, je potřeba novou smlouvu porovnávat nikoliv s důsledky neplatné původní smlouvy, ale s podmínkami na trhu. Podle takového srovnání je navržená Dohoda o narovnání pro město velmi nevýhodná. Koalice dosud argumentovala hlavně tím, že oproti stávajícímu stavu ušetří. To je sice pravda, ale tento argument není dostatečný pro to, aby pro něj mohli zastupitelé bez obav hlasovat.

Obrátili jsme se na zastupitele a na vedení města otevřeným dopisem s informacemi, které se nám podařilo získat ať už od několika právníků nebo o obdobných finančních operacích v jiných městech. Podle našeho názoru je pozice města v případném sporu s Českou spořitelnou mnohem silnější, než jak situaci líčí vedení města. Zároveň upozorňujeme zastupitele na to, že jsme přesvědčeni o tom, že schválením smlouvy by zastupitelé způsobili městu Liberec škodu ve výši přesahující 300 milionů korun.

Požádali jsme proto předkladatele, aby materiál stáhl a nechal zpracovat komplexní právní analýzu všech smluvních dokumentů související s dluhopisem a úrokovým zajištěním a další problémy, na které upozorňujeme. Pokud tak neučiní, předložíme pozměňovací návrh na neschválení dohody s Českou spořitelnou. Pokud bude navržená dohoda schválena, budeme zvažovat další kroky.

Příloha: Dopis zastupitelům

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberec je nejzadluženějším městem v celé České republice, ač v minulosti byl, zejména kvůli nemovitému majetku po odsunutém německém obyvatelstvu, městem z nejbohatších. Jenže kdeže loňské sněhy
Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o
Na dnešním jednání Zastupitelstva se naplňuje bezmála rok trvající jednání na mezinárodní úrovni, kdy jsem hledal pro město výrazně výhodnější podmínky splácení dluhu. Byla
Představitelé města Liberce neumí vymyslet nic lepšího, než své výdaje pokrývat příjmy z prodeje majetku. Současné vedení v čele s ČSSD se nechová jako