19. Prosinec, 2013

Nemalé peníze uspořil Liberecký kraj v letošním roce na zadaných veřejných zakázkách. Podařilo se mu ušetřit okolo 114 mil. Kč, což je oproti předpokládané hodnotě úspora přibližně 32%. Prostředky z realizovaných akcí se přesunuly do investic v majetku. Bylo vyhodnoceno 34 veřejných zakázek a 56 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic….

19. Prosinec, 2013

Nedávno jsme měli možnost díky nevypnutému mikrofonu v parlamentu České republiky „nahlédnout“ tak trochu do soukromí našich nejvyšších politických představitelů. Sledoval jsem v posledních dnech situaci a hlavně reakce veřejnosti na Rusnokovo páteční faux pas. Zaznamenal jsem vyjádření pokrývající prakticky celé názorové spektrum. Od souhlasných komentářů, které opěvovaly premiérovu upřímnost a navíc odsuzovaly porušení…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.