nášLiberec

Search

24. Březen, 2014

Zcela zásadní rozhodnutí čeká Zastupitelstvo našeho města ve vztahu k budoucímu (ne)vlastnictví celé společnosti Technické služby města Liberce, a.s. (dále jen Společnost). Jde o to, zdali pokračovat a hledat pro Společnost strategického investora, či celý proces pozastavit. Vím, že je to téma složité, jak pro zastupitele, tak pro všechny aktivní občany – proto jsem…

24. Březen, 2014

Pro všechny, kteří nestihli páteční vysílání Radia Wave. Na konci minulého týdne proběhla v prostorách Českého rozhlasu zajímavá diskuse se společným jmenovatelem – Libercem, jeho problémy i nadějemi. Vedle architektů, památkářů, zástupců občanské společnosti i politiků jsme se jí účastnili i my. Pokud jste páteční vysílání nestihli nebo o něm nevěděli, můžete si celé…