Změna nesestavila stabilní koalici – další pokus patří ANO 2011

Starostové pro Liberecký kraj (SLK) se včera (22.10.) odpoledne setkali se zástupci Změny pro Liberec. Změna Starostům sdělila, že se jí nepodařilo získat pro svůj koaliční projekt TOP 09 jako dalšího partnera a že jednání se SLK přerušuje. „Vzali jsme stanovisko Změny na vědomí a považujeme tuto etapu jednání o budoucím vedení města za uzavřenou. Mrzí nás, že i v Liberci se otevírá cesta ke koalici, na níž se nebude podílet vítěz voleb. Nepřispívá to k zlepšení politické kultury a není to ani v souladu s naší snahou zakopat válečné sekyry a začít společně řešit palčivé liberecké problémy.

 

Přesto v souladu s našimi dřívějšími názory považujeme za nutné, aby se koaličních jednání ujalo hnutí ANO, které z voleb vzešlo jako druhé nejsilnější. Na tom jsme se se Změnou shodli a jsme k těmto jednáním připraveni,“ uvedl Michal Hron, lídr SLK.

SLK přijali pozvání k prvnímu jednání se zástupci hnutí ANO 2011 a ještě týž den (22.10.) večer se s nimi sešli. SLK předložili ANO svoji představu základního půdorysu budoucí koalice s tím, že musí být stabilní. „Stabilní koalice se musí těšit podpoře minimálně 23 zastupitelů. Stejně jako u Změny trváme také na tom, aby ANO nejdříve získalo pro svůj projekt koaliční partnery, kteří se koaličních jednání budou účastnit od samého začátku. Jinými slovy z našeho pohledu lze jednání o konkrétní podobě koaliční smlouvy zahájit teprve poté, co hnutí ANO tyto partnery získá. S představou koalice ANO-SLK-ČSSD-TOP09 jsme souhlasili,“ dodal Michal Hron.

Během schůzky sdělili SLK zástupcům ANO své programové priority, které byly předmětem krátké diskuse. „V řadě bodů našeho volebního programu nalezneme zřejmě shodu. Diskuse ale také ukázala rozdíly, např. v náhledu na oblast školství, zejména spádovost škol. Přál bych si, aby se programové neshody předem řádně vysvětlily a nestaly se důvodem principiálních sporů v případné budoucí koalici. S tím souvisí i další přání, které jsme na jednání panu Batthánymu a dalším zástupcům ANO řekli. Vztahy k opozici a politickým konkurentům by měly být korektní a neměly by být zatěžovány osobními a hrubými útoky,“ sdělil na závěr Michal Hron.  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu