Tiskové prohlášení Jana Korytáře k informacím, které pravděpodobně unikly ze spisu v kauze GEPO kostel Máří Magdalény– úplatky ROP Severovýchod

Zásadně nesděluji médiím jména osob, které mne upozorní na případy klientelismu a korupce. Vzhledem k tomu, že v tomto případě došlo pravděpodobně k úniku informací ze spisu a mé jméno se objevuje v souvislosti s možným vzetím úplatku, rozhodl jsem se udělat výjimku a vyjádřit se k informacím uvedeným v médiích.

 

Pokud se dobře pamatuji, v roce 2013 jsem se dvakrát setkal s pracovníkem Metrostavu Janem Petráněm, kdy mi byla přes jeho známého Jakuba Perglera nabídnuta možnost nezávazné schůzky, na které mi měly být a také byly sděleny informace o pozadí vybraných veřejných zakázek v regionu. Podobných schůzek jsem v minulosti s majiteli či zaměstnanci  regionálních firem absolvoval více.

S panem Petráněm jsem se předtím ani potom nestýkal. O tom, že se Jan Petráň naopak zná důvěrně s Martinem Půtou a že spolu řeší tuto zakázku, jsem v té době nevěděl.

Na těchto schůzkách ani jinde nepadl z mé strany požadavek na poskytnutí úplatku, ani mi žádný úplatek nebyl předán ani nabídnut a to jak přímo, tak přes případného prostředníka.  Pokud se ve spisu vyskytují informace, že je u označení „Nejčistší“, částka 500.000 Kč a touto osobou mám být já, pak z mé znalosti situace mohlo jít o přípravu mne v souvislosti s touto zakázkou uplatit či mít tuto položku připravenou, pokud bych o úplatek řekl sám. To jsem ale za celou svou politickou kariéru neudělal a dělat to ani nehodlám.

Co se týče poskytnutých informací ze strany pana Petráně. Z mé strany jsem se zajímal například o pozadí zakázky na rekonstrukci Lázní, kterou jsem kritizoval již jako primátor města.  Zajímalo mne,  jakou roli hrál v zakázce na opravu Lázní Metrostav. Informace, které jsem získal, potvrdily má předchozí podezření na to, že zakázka byla zmanipulovaná. Jan Petráň mně sdělil, že v této zakázce Metrostav figuroval pouze jako tzv. „křoví“, společnost Chládek a Tintěra ji pouze „přikryla“ a ve  skutečnosti ji měly realizovat dvě firmy: Syner, což jsem již věděl, ale pak také firma CGM, kterou jsem do té doby neznal. Dozvěděl jsem se také některé informace o osobách a samotné stavbě, které ukazovaly, že se jedná o důvěryhodné informace.  

Další informace, které jsem získal, souvisely s tím, jak byly připravovány zakázky v souvislosti s MS v lyžování 2009 a pak také informace o třech dalších samostatných regionálních zakázkách, kde se Metrostav v minulosti účastnil jako jeden ze soutěžících ve veřejné zakázce.  

Na druhou stranu, co se pamatuji, se mne pan Petráň zeptal, opatrně a nejprve v náznacích,  „o co mi jde“ v dotační akci  GEPO – kostel Máří Magdalény, kde tuto zakázku vyhrál a realizoval právě Metrostav. Za mne jsem mu sdělil, že pokud se GEPO zaváže splnit zpřísňující podmínky, které jsem navrhl jako člen Regionální rady ROP SV,  že další již nemám,  že není mým cílem tuto dotační akci zastavit za každou cenu a pokud budou ze strany GEPO dodrženy, že s tím problém nemám. S tím jsme se také rozešli. Ještě jednou bych rád zdůraznil, že veškeré mé kroky, které jsem učinil či neučinil jako člen Regionální rady, nebyly spojený s žádným plněním ze strany společnosti Metrostav či společnosti GEPO.

Jan Korytář
krajský zastupitel za Změnu pro Liberecký kraj a člen Regionální rady ROP Severovýchod.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.
Do třetice všeho dobrého! Liberec se opět na jeden den stane hlavním českým městem poezie. A to v sobotu 14. října 2023 (a tentokrát
Ekologové z Liberce chtějí tímto způsobem získat více peněz na přípravu projektů na nové tůně, remízky, stromořadí nebo obnovu pestrých luk. Novinka spočívá v