Dohoda o vytvoření koalice Změna pro Liberec + ANO

Změna pro Liberec a hnutí ANO, jako dvě volební uskupení, která získala největší podporu voličů, se za účelem realizace svých programových cílů dohodla na vytvoření společné koalice. Mezi naše hlavní cíle patří pokračování oddlužování města, chceme zefektivnit řízení města a městských společností, více zapojit veřejnost do rozhodování a vytvářet podmínky pro kvalitní život všech jeho obyvatel.

 

Společným cílem je vytvořit koalici na základě rovnocenného partnerství, vzájemného respektu, hledání oboustranně přijatelných řešení, využití silných stránek obou koaličních partnerů a založené na otevřené komunikaci.  

Rozdělení míst v radě města a základní vymezení kompetencí

Primátor – ANO (odbor kontroly a interního auditu, odbor právní a veřejných zakázek, odbor kancelář primátora, oddělení sportu)
Statutární náměstek primátora – ZPL (odbor ekonomiky, odbor strategického rozvoje a dotací)
Náměstek – ANO (odbor správy veřejného majetku vyjma oddělení veřejné zeleně, odbor majetkové správy + oddělení technické správy sportovních zařízení)
Náměstek – ZPL (odbor hlavního architekta, územní plánování + oddělení veřejné zeleně)
Náměstek – ZPL (odbor péče o občany – školství, kultura, sociální oblast + oddělení cestovního ruchu a městské informační středisko)

Složení rady města:  5 členů ZPL, 4 členové ANO, pro platnost usnesení musí být minimálně 6 členů rady. Rozšíření rady města o další členy je po vzájemné dohodě možné.

Obě strany se dohodly, že nebudou během dalšího jednání o koalici požadovat po druhé straně změny složení rady a změny základního rozdělení kompetencí mezi oběma koaličními partnery.

V Liberci 23. listopadu

za Změnu pro Liberec                 za Hnutí ANO Liberec
Jan Korytář                               Tibor Batthyany

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu