nášLiberec

Search

Dohoda o vytvoření koalice Změna pro Liberec + ANO

Změna pro Liberec a hnutí ANO, jako dvě volební uskupení, která získala největší podporu voličů, se za účelem realizace svých programových cílů dohodla na vytvoření společné koalice. Mezi naše hlavní cíle patří pokračování oddlužování města, chceme zefektivnit řízení města a městských společností, více zapojit veřejnost do rozhodování a vytvářet podmínky pro kvalitní život všech jeho obyvatel.

 

Společným cílem je vytvořit koalici na základě rovnocenného partnerství, vzájemného respektu, hledání oboustranně přijatelných řešení, využití silných stránek obou koaličních partnerů a založené na otevřené komunikaci.  

Rozdělení míst v radě města a základní vymezení kompetencí

Primátor – ANO (odbor kontroly a interního auditu, odbor právní a veřejných zakázek, odbor kancelář primátora, oddělení sportu)
Statutární náměstek primátora – ZPL (odbor ekonomiky, odbor strategického rozvoje a dotací)
Náměstek – ANO (odbor správy veřejného majetku vyjma oddělení veřejné zeleně, odbor majetkové správy + oddělení technické správy sportovních zařízení)
Náměstek – ZPL (odbor hlavního architekta, územní plánování + oddělení veřejné zeleně)
Náměstek – ZPL (odbor péče o občany – školství, kultura, sociální oblast + oddělení cestovního ruchu a městské informační středisko)

Složení rady města:  5 členů ZPL, 4 členové ANO, pro platnost usnesení musí být minimálně 6 členů rady. Rozšíření rady města o další členy je po vzájemné dohodě možné.

Obě strany se dohodly, že nebudou během dalšího jednání o koalici požadovat po druhé straně změny složení rady a změny základního rozdělení kompetencí mezi oběma koaličními partnery.

V Liberci 23. listopadu

za Změnu pro Liberec                 za Hnutí ANO Liberec
Jan Korytář                               Tibor Batthyany

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.