Nové publikace Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Libereckým krajem uvedl na trh dvě nové publikace, které zájemcům přibližují památkový fond v Libereckém kraji.

Po roční přestávce se na pulty knihkupectví dostává třetí (a závěrečný) díl Soupisu nemovitých památek okresu Liberec a po dvouleté odmlce druhý díl monografie mapující technické památky na Českolipsku.

Soupis nemovitých kulturních památek okres Liberec připravil kolektiv autorů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci a územní památkové správy na Sychrově. Stejně jako v případě prvních dvou dílů seznamuje širokou veřejnost s bohatým a rozmanitým fondem kulturních památek nacházejících se v částech obcí abecedně řazených od Ludvíkova pod Smrkem až po Žibřidice.

Čtenáři se dozví informace o několika zámeckých areálech – např. Lemberku, Sychrovu, Novém Falkenburku, kostelích a dalších architektonicky hodnotných památkách – od lidových staveb až po zástupce moderní architektury, ale i sochařských dílech či drobných památkách v krajině. Nechybí ani významné archeologické lokality – např. v Předláncích a Příšovicích. U každé obce je nastíněn její historický vývoj doplněná o současné a historické mapy.

Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje. Okres Liberec, vydal NPÚ, ÚOP v Liberci ve třech svazcích řazených abecedně podle částí obce: I. díl A–L, II. díl věnován městu Liberec, III. díl Lu–Ž. Celkem 680 plnobarevných stran je věnováno téměř 600 památkám a jejich areálům zapsaným v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Anotace k jednotlivým objektům doplňují fotografie a současné i historické mapy. K dostání v knihkupectvích, distribuci zajišťují Knihy 555.

Publikace Miroslava Kolky Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí navazuje na předcházející monografii, která mapovala tato zařízení na Cvikovsku a vyšla v roce 2012. Jedná se o identifikaci všech staveb a vodních děl v terénu a zpracování veškerého dostupného archivního materiálu včetně historické plánové dokumentace, dobových fotografií a pohlednic. Dokumentovány byly například unikátní skalní výpusti rybníků středověkého původu, nejstarší datovaný náhon se skalní štolou v Čechách v Rozprechticích u Dubé (1528), intaktně zachované mlýnské hranice, cenné zařízení zdejších mlýnů, pil a zejména čerpací stanic vodovodů a další pozoruhodné objekty.

Kontakt: 

Mgr. Miloš Krčmář, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, email: krcmar.milos@npu.cz, tel. 602114516
Mgr. Petra Šternová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, email: sternova.petra@npu.cz, tel. 724663794
Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, email: kolka.miroslav@npu.cz, tel. 724663795

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém  kraji  naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje.

Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz./uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt