Proč jdu do teplárny a proč se můj postoj nijak nezměnil

V posledních dnech jsem byl ze strany Starostů pro Liberecký kraj obviněn, že nehodlám dodržovat naše předvolební sliby. Změna před volbami deklarovala, že do představenstev  společností s majetkovou účastí města bude obsazovat odborníky a ne politiky, jak tomu bylo doposud, a politikům zůstane pouze kontrolní funkce v dozorčích radách, ovšem posílená o nové pravomoce. Byl jsem delegován jako zástupce města do představenstva Teplárny a dnes jsem jím byl na valné hromadě zvolen. A teď chci vysvětlit, proč se z naší strany nejedná o žádný názorový obrat, ale spíše o nepochopení ze strany SLK.

 

Naším dlouhodobým cílem je dosadit odborníky vzešlé z výběrových řízení do představenstva Teplárny i dalších společností a politikům nechat jen kontrolní funkci v dozorčích radách. Ale nejde to udělat zítra, což však Starostové musí vědět. Nejdříve je nutné provést  potřebné změny ve stanovách společností,  posílit pravomoci dozorčích rad, příp. další nezbytné kroky, a to musí přeci udělat politici.

Vždy bude nutné obsadit současná představenstva na nejbližších valných hromadách, aby bylo možné ony změny realizovat. Pak je teprve možné vyhlásit otevřená výběrová řízení, vybrat ty nejschopnější odborníky a těm představenstva předat. Politikům pak opravdu zbude ona kontrolní funkce z dozorčí rady, která však bude posílena o potřebné pravomoci, které nyní chybí. 

U společností vlastněných většinově městem to bude jen otázkou času. V Teplárně bude situace trochu složitější neb zde město nemá většinový podíl a bude tedy značně záviset na ochotě majoritního akcionáře ENERGIE holding, a. s. (potažmo MVV Energie CZ) přestoupit na námi navrhovaný model. Teplárna pro mě není žádnou trafikou, jak to dříve fungovalo pro členy ČSSD. Už na dnešní valné hromadě se jednalo o snížení odměn  za výkon této funkce.

Jako člen představenstva Teplárny budu prosazovat kroky, které povedou k naplnění naší strategie řízení společností s majetkovou účastí města. Problematice teplárenství se věnuji již 3 roky a mám promyšlenou strategii a koncepci, jak tento složitý problém řešit. Město bude nyní muset aktualizovat svou energetickou koncepci a určit si další směr v rozvoji centrálního zásobování teplem.

Bude nezbytné vstoupit do jednání s většinovým vlastníkem teplárny ohledně dohody na budoucím směrování a využití této společnosti ale i spalovny, provést změny v akcionářské smlouvě, provést změny stanov. Chci si ověřit rozsah a cenu externě dodávaných služeb (a to i těch, co jsou nasmlouvány v rámci skupiny MVV), kdy v minulosti docházelo z mého pohledu k nehospodárnému nakládání s prostředky Teplárny.

Případně aby došlo k jejich přesoutěžení a tím úspory finančních prostředků. Chystám se prověřit hlavní smluvní vztahy společnosti a jednou z nejpodstatnějších (i pro budoucí fungování systému centrálního zásobování teplem) bude ta se spalovnou (společnost Termizo). Půjde mi o to zpracovat studii  o komplexním variantním řešení systému centrálního zásobování teplem, která zhodnotí možnosti dalšího fungování celého systému a to ať z pohledu technického, ekonomického, bezpečnostního, ekologického i dlouhodobě udržitelného. A samozřejmě budu prosazovat hospodárné nakládání s prostředky Teplárny a hledat cesty k tomu, aby poklesly koncové ceny tepla. Nechám prověřit dotační tituly, které by pomohly s revitalizací nevyhovující soustavy parovodních rozvodů.

Asi by se toho dalo jmenovat ještě spousta dalšího, ale nechci zahltit čtenáře a věřím, že jsem snad shrnul to nejdůležitější. Doufám, že je nyní zjevné, že místo v představenstvu teplárny není pro mě ani teplou trafikou, ale ani rozpor s předvolebními sliby.

Ondřej Petrovský, zastupitel města za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V pondělí jsem odstoupil z představenstva Teplárny Liberec (stejně tak jako druhý kolega jmenovaný za město). Důvodem je naprosté nepochopení potřeb města, jakožto menšinového
Už nějaký čas kritizujeme, že vedení Liberce postupuje nekoncepčně a bez dlouhodobé vize, kam město vést. Je to vidět na řadě věcí, ale nyní