10. Březen, 2015

Hodně se v poslední době mluví o novém územním plánu města Liberce. Je jasné, že původní termín pro vypracování konceptu územního plánu v červenci tohoto roku se nestihne. Což kritizuje opozice. Náš Liberec se proto obrátil s dotazy na Karolínu Hrbkovou (Změna pro Liberec), která je náměstkyní primátora pro územní plánování a předtím od…

10. Březen, 2015

Jubilejní 10. hejtmanský ples, který se konal 27. února  v Clarion Grandhotelu Zlatý lev v Liberci, vynesl na dobročinné účely  pěti  humanitárním společnostem – Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Liberec, MAJÁK, o. p. s., Liberec, Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Liberec, SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek, Turnov a Farní charita Česká Lípa   výtěžek…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.