Má zastupitel Jiří Čeček složit svůj mandát?

V jarní okurkové sezóně se tento týden vyrojila další kauza, která jen dokumentuje úroveň zastupitelské demokracie pod Ještědem. Starostové pro Liberecký kraj vydali (nepodepsané) prohlášení, kde se tvrdí, že městský zastupitel  Změny pro Liberec Jiří Čeček „zrušil svůj trvalý pobyt v městě Liberci a tím podle zákona o volbách do zastupitelstva obcí tak ztratil volitelnost.“ V souvislosti s tím obvinili Starostové Změnu pro Liberec z netransparentnosti a někteří Starostové si veřejně kladou otázku, zda není Jiří Čeček dokonce podvodník.

Jiří Čeček za normalizace emigroval do Spolkové republiky Německo a žil zde několik let. Po listopadovém převratu se vrátil do Čech a několik let žije v Liberci, na sídlišti v Rochlici, kde měl donedávna i letité trvalé bydliště. V prosinci roku 2014 se rozhodl využít právní možnosti, kterou v září téhož roku ustanovil Krajský soud v Brně, že v České republice mohou využívat volebního práva (aktivního i pasivního – volit a býti volen) i ostatní občané členských států EU, kteří mají v ČR přechodný pobyt.

Soud doslova uvedl:  „pro občana jiného členského státu EU nesmí být zákonem stanoveny odlišné podmínky pro výkon volebního práva, než jaké jsou stanoveny pro státní příslušníky České republiky“.

Podle soudu však evropská směrnice nebyla do českého systému v tomto případě dobře zapracovaná. „Dosavadní vnitrostátní úprava je v rozporu se Smlouvou o fungování EU, podle níž zejména platí, že občané Unie mají mimo jiné právo volit a být voleni v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu,“ uvedl v září 2014 v rozhodnutí soud, proti němuž není odvolání.

Právní experti /neprávníci  z řad Starostů pro Liberecký kraj, například učitel chemie Michael Canov nebo religionista David Václavík ovšem situaci vidí jinak. Podle Canova naopak stále „rozhoduje oficiální trvalý – nepřerušený – pobyt.“ David Václavík, v rozporem s rozhodnutím soudu v Brně, trvá na tom, že cizinci s přechodným pobytem v ČR mají právo pouze volit a nikoliv býti voleni.

Květa Vinklátová ze Starostů si dokonce na sociálních sítích položila otázku: „Pokud se ale ukáže, že si pan Čeček do Liberce přihlásil trvalý pobyt těsně před svou kandidaturou a odhlásil jej po ustavujícím zastupitelstvu, pak bych to jako problém vnímala. Byl by to jasný účelový krok a tak trochu podvod, nemyslíte?“

Samotný Jiří Čeček na dotaz naší redakce odpověděl: „Není pravdou, že jsem se přihlásil k trvalému pobytu účelově před komunálními volbami. Stejně tak není pravda, že jsem před ostatními zastupiteli zatajil skutečnosti, které by měly za následek zánik mého mandátu. Zdá se, že vznik celé “kauzy” je dle motta “přání otcem myšlenky”.

Skutečnost je, jak již to tak často bývá, daleko prozaičtější. V prosinci 2014 jsem se rozhodl inspirován rozhodnutím Krajského soudu v Brně, že statut svého dosavadního (a dlouholetého) trvalého pobytu změním na přechodný, neb mně i tento podle výroku brněnského soudu umožňuje se podílet na politickém dění v Liberci v té míře, jakou považuji vzhledem k současnému stavu města za potřebnou.“

Na politický motiv vyvolání kauzy s pobytem Jiřího Čečka může ze strany Starostů ukazovat i fakt, že pokud by musel odstoupit, nahradil by jej Pavel Felgr, který má ve Změně blíže (dle povolebního vyjednávání po podzimních volbách) ke Starostům daleko více než Jiří Čeček.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nové stání soudu, který se zaobírá libereckou velkou korupční kauzou, během které se rozkrádaly evropské dotace a v níž figuruje i hejtman Martin Půta,
Schodiště u historické liberecké radnice se dočká opravy. Město dlouho nemohlo najít firmu, která by se rekonstrukce historických schodů zhostila. Nakonec ji ale našla
Krajské volby za dveřmi a letité sliby vládnoucích politiků. Po rychlovlaku na Prahu je tu další ohraná pohádka pro důvěřivé voliče, tentokrát ještě staršího
Krajské volby se pomalu blíží a politici vytahují své trumfy do kampaně. V Liberci i na kraji vládnoucí Starostové slibují, že zajistí rychlý vlakový