Porušil Liberec zákon a hrozí městu vracení téměř dvaceti milionů? Názory právníků se liší

Rada města Liberce má možná zaděláno na pořádný problém. Vedení liberecké radnice, kde vládne Změna pro Liberec a hnutí ANO,  totiž nedávno zrušilo soutěž na modernizaci městských hřišť a hrozí, že bude většinu dotace (cca 20 milionů) vracet. Ekonomický náměstek Jan Korytář se brání tím, že předchozí vedení, které původní soutěž vypsalo, vyloučilo uchazeče  s nejnižší možnou nabídkou z ryze formálních důvodů a takto že město ušetří téměř tři miliony korun.  Z problému se stalo politikum, proto se naše redakce obrátila na profesionální právníky z neziskového i soukromého sektoru.

V původní soutěži na obnovu a modernizaci hřišť  základních škol Na Výběžku, Křižanská a Vrchlického počítal původní záměr s cenou přes 25 milionů korun.  částka měla být z většiny hrazena ze zdrojů Evropské unie, skrze Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).

Vyloučená vítězná firma se vrací do hry

Byla ustanovena komise, v níž zasedli například bývalí náměstci někdejší primátorky Martiny Rosenbergové Jiří Šolc a Jiří Rutkovský nebo vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací na magistrátu Michal Vereščák. V soutěži podala nejvýhodnější nabídku společnost Swietelsky – 19, 6 milionu korun. Druhá byl stavební gigant Eurovia, který nabídl 22,4 milionu.

Vítězný uchazeč, firma Swietelsky byl ale původní komisí vyřazen. Důvodem byly dílčí chyby v dokumentaci. Jednalo se o jednotlivé položky v řádu tisíců korun. Původní komise firmu nevyzvala k doplnění a vysvětlení, což ji zákon neukládá. Vítězem se tak měla stát Eurovia, která skončila druhá.

Nové vedení města ale přišlo s novým pohledem. Podle něj nelze drobné formální chyby nadřazovat řádnému hospodaření, které obcím ukládá zákon. Byla tedy složena komise nová, která si nechala zpracovat právní pohled od advokátky Petry Bielinové (dříve působila v občanském sdružení Oživení), který její názor podtrhoval.

V komisi seděl i vedoucí právního odboru na magistrátu Jan Audy a komise se rozhodla zakázku přes původní rozhodnutí komise přidělit firmě Swietelski, aby tak město i veřejná kasa ušetřily téměř tři miliony korun.

Opozice bije na poplach – město svolalo novou komisi v rozporu se zákonem

Situace se chopila opozice a obvinila město z porušování zákona. Právní experti Starostů pro Liberecký kraj (Michael Canov, Michal Hron) dokonce varují, že město může vracet celou dotaci, což by znamenalo částku zhruba 19, 5 milionu korun.

Poukazují zejména na to, že argument současného vedení města, že původní komise měla vyzvat vítěznou firmu k vysvětlení sporných položek, nemá oporu v zákoně, tedy že komise to udělat nemusela. To, že současné vedení poté ustanovilo novou komisi a ta rozhodla o přidělení nabídky, by tak mohlo být v rozporu se zákonem.

Názory profesionálů

Naše redakce se rozhodla se situací obeznámit skutečné právníky z Transparency International i z renomovaných advokátních kanceláří, aby se k situaci vyjádřili. Je pravda, že jejich názory pro město nevycházejí nijak růžově.

Celkově se jedná o zajímavý právní spor, kterému rozhodně neprospívají politicky motivované a amatérské výroky neprávníků, jedno z jaké strany. Spor má totiž i rozměr obecnější a může k němu být odvoláváno i v budoucnu u podobných případů, které rozhodně nejsou výjimečné. Město zatím čeká, zda se společnost Eurovia odvolá a zajímavý bude i názor poskytovatele dotace ROP Severovýchod.

Nejprve ale citujme z právního posudku advokátky Petry Bielinové, o kterou současné vedení města svůj názor opírá (posudek má přes 5 stran, uvádíme výtah ze závěru):

„S ohledem na odborné posouzení generálního projektanta Projektový ateliér DAVID s.r.o  lze uzavřít, že nabídka uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. ve znění vysvětlení nabídky ze dne 23. 1. 2015 je z technického a stavebního pohledu akceptovatelná.

 Uchazečem provedené změny v textu položky 553422550a a v textu položky 734261403K nemají dopad na podanou nabídku z hlediska požadovaného plnění dle zadávací dokumentace, a to ani z pohledu faktického plnění, ani z pohledu cenové nabídky. Z tohoto důvodu není důvod pro vyloučení uchazeče SWIETELSKY stavební s.r.o. z účasti na zadávacím řízení.“

Petr Leyer z Transparency International vidí situaci poněkud jinak:

„Jedná se o právně docela složitou věc. O zákon o obcích bych se tady raději moc neopíral, mají „bohužel“ přednost formální pravidla veřejných zakázek. Když to ale celé shrnu:

1) Zadavatel (hodnotící komise) má právo (může, ale nemusí) se při nejasnosti nabídky požádat uchazeče (žádat o písemné vysvětlení) o písemné vysvětlení nabídky (§ 76 odst. 3 ZVZ).

2)   Zadavatel, pokud zjistí v průběhu zadávacího řízení, že některým úkonem porušil zákon, přijme opatření k nápravě (§ 111 odst. 6 ZVZ).

Teď přicházejí v úvahu dvě možnosti.  První je, že vyloučení uchazeče bylo shledáno zadavatelem jako nezákonný krok (nová rada řekla, že vyloučení spol. Swietelsky bylo nezákonné, bez dalšího) a z toho důvodu byla ustanovena nová hodnotící komise, která znovu posuzovala nabídky, což by bylo v pořádku.

A druhá je, že komise nepožádala uchazeče (spol. Swietelsky) o objasnění nabídky a tímto samotným postupem porušila zákon (bez dalšího vysvětlení), což by podle mě neobstálo. Dotaz zadavatele vůči uchazeči je právem a nikoliv povinností zadavatele, takže nezeptáním se nemůže být porušen zákon.

Závěr je tedy takový, aby postup města obstál před ÚOHS a poskytovateli dotace, musí město tvrdit, že původní výběr byl stižen vadou (nezákonným vyloučením spol. Swietelsky). Ale nemůže to stát pouze na tom, že se předchozí komise nedotázala uchazeče na objasnění nabídky.“

Podobně hodnotí případ i liberecký advokát Martin Hanke z advokátní kanceláře Vavruška a Hanke:

„Šlo-li o stavební zakázku, která obsahovala výkaz výměr, posoudí hodnotící komise nabídky v podrobnostech soupisu. To učinila.

Hodnotící komisi, resp. zadavateli, ze zákona nevyplývá jakákoli povinnost požádat uchazeče v případě nejasností o vysvětlení jeho nabídky (výjimka – nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu). To zřejmě komise neudělala a rovnou vyřadila nabídku. Vyřazenou nabídku zadavatel vyloučí.

Nevyloučit ji může jen v případě, že zadavatel rozhodne o novém posouzení pro porušení zákonného postupu komise.

Zadavatel mohl rozhodnout o novém posouzení a jmenování nové komise, jestliže komise porušila zákon: např. členové komise byli podjatí, komise neposuzovala soupis stavebních prací, výkaz výměr, soupis dodávek a služeb, využila poradce, který byl ve vztahu k zakázce podjatý – důvod by musel být připojen k původní (první) zprávě zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek.

V tomto případě se přikláním k formální interpretaci zákona a domnívám se, že komise zákonný postup neporušila a nabídku vyřadila správně.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nové stání soudu, který se zaobírá libereckou velkou korupční kauzou, během které se rozkrádaly evropské dotace a v níž figuruje i hejtman Martin Půta,
Schodiště u historické liberecké radnice se dočká opravy. Město dlouho nemohlo najít firmu, která by se rekonstrukce historických schodů zhostila. Nakonec ji ale našla
Krajské volby za dveřmi a letité sliby vládnoucích politiků. Po rychlovlaku na Prahu je tu další ohraná pohádka pro důvěřivé voliče, tentokrát ještě staršího
Krajské volby se pomalu blíží a politici vytahují své trumfy do kampaně. V Liberci i na kraji vládnoucí Starostové slibují, že zajistí rychlý vlakový