18. Březen, 2015

Obyvatelé Vesce diskutovali na radnici o návrhu budoucí zástavby   Nedostatečná infrastruktura, nízká kapacita příjezdových komunikací, leckde chybějící kanalizace i veřejné osvětlení. Takové námitky nejčastěji zaznívaly na veřejném projednávání návrhu Územní studie „Dlouhá – Šumná“, Liberec – Vesec, které přilákalo v pondělí 16. března na radnici přes čtyřicet obyvatel této čtvrti….