Nový územní plán by měl být o půl roku dříve, než bylo avizováno v únoru

Tisková zpráva SML: Liberečtí zastupitelé schválili na svém dubnovém zasedání nový postup přípravy územního plánu Liberce. Ten počítá s revizí připravovaného územního plánu s ohledem na zapracování koncepčních změn nebo větší zapojení veřejnosti v těch oblastech, kde jsou dlouhodobě námitky ke vznikajícímu územnímu plánu.

Nově navržený postup je časově srovnatelný se stávajícím harmonogramem, ale přinese výhodu, že budou zapracovány koncepční změny jako: zahušťování od centra města k okrajům, omezení zbytných rozvojových ploch na okrajích města a ve volné krajině nebo posílení ploch zeleně v tzv. zelených pásech, zasahujících do města z volné krajiny.

Současně probíhá i jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, aby nemuselo město Liberec vracet dotaci, kterou získalo na pořízení konceptu ÚP. V nově navrženém postupu není druhá dotace na Návrh ÚP ohrožena.

Podle Karolíny Hrbkové, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí a určené zastupitelky pro ÚP, tento postup umožní zapracovat do územního plánu koncepční změny, o které Změna pro Liberec předcházející 4 roky z opozičních lavic usilovala. Jedná se o koncepční, veřejně prospěšné kroky, které vycházejí z celosvětových trendů v územním plánování – zahušťování zástavby tam, kde je to možné a vhodné, omezit živelný rozvoj po okrajích měst, vymezení systému veřejně přístupné a přírodě blízké zeleně.

„Při úpravě harmonogramu jsem se navíc snažila vyjít vstříc přání opozice a občanů, aby se proces zbytečně neprotahoval. Na druhou stranu ale trvám na tom, že je potřeba některé koncepční věci změnit,“ zdůraznila Karolína Hrbková.

Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu dodává: „Stále je platný původní územní plán, a i v rámci něj je v Liberci dostatek rozvojových ploch, kde se dá stavět. Takže co se týče rozvoje Liberce, vidím jako prioritu mít spíše kvalitní územní plán, než ho mít rychle za každou cenu.“

Podle schváleného harmonogramu by měl být nový územní plán předložen ke schválení libereckým zastupitelům na konci roku 2016.

Tisková zpráva Starutárního města Liberce

duch minulosti

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt