Nový územní plán by měl být o půl roku dříve, než bylo avizováno v únoru

Tisková zpráva SML: Liberečtí zastupitelé schválili na svém dubnovém zasedání nový postup přípravy územního plánu Liberce. Ten počítá s revizí připravovaného územního plánu s ohledem na zapracování koncepčních změn nebo větší zapojení veřejnosti v těch oblastech, kde jsou dlouhodobě námitky ke vznikajícímu územnímu plánu.

Nově navržený postup je časově srovnatelný se stávajícím harmonogramem, ale přinese výhodu, že budou zapracovány koncepční změny jako: zahušťování od centra města k okrajům, omezení zbytných rozvojových ploch na okrajích města a ve volné krajině nebo posílení ploch zeleně v tzv. zelených pásech, zasahujících do města z volné krajiny.

Současně probíhá i jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, aby nemuselo město Liberec vracet dotaci, kterou získalo na pořízení konceptu ÚP. V nově navrženém postupu není druhá dotace na Návrh ÚP ohrožena.

Podle Karolíny Hrbkové, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí a určené zastupitelky pro ÚP, tento postup umožní zapracovat do územního plánu koncepční změny, o které Změna pro Liberec předcházející 4 roky z opozičních lavic usilovala. Jedná se o koncepční, veřejně prospěšné kroky, které vycházejí z celosvětových trendů v územním plánování – zahušťování zástavby tam, kde je to možné a vhodné, omezit živelný rozvoj po okrajích měst, vymezení systému veřejně přístupné a přírodě blízké zeleně.

„Při úpravě harmonogramu jsem se navíc snažila vyjít vstříc přání opozice a občanů, aby se proces zbytečně neprotahoval. Na druhou stranu ale trvám na tom, že je potřeba některé koncepční věci změnit,“ zdůraznila Karolína Hrbková.

Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu dodává: „Stále je platný původní územní plán, a i v rámci něj je v Liberci dostatek rozvojových ploch, kde se dá stavět. Takže co se týče rozvoje Liberce, vidím jako prioritu mít spíše kvalitní územní plán, než ho mít rychle za každou cenu.“

Podle schváleného harmonogramu by měl být nový územní plán předložen ke schválení libereckým zastupitelům na konci roku 2016.

Tisková zpráva Starutárního města Liberce

duch minulosti

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.