Veřejná zakázka na školní hřiště budí emoce. Opozice obviňuje vedení města z protežování vítězné firmy

Veřejnou zakázku Volnočasové aktivity Liberec I bude nakonec z velké části realizovat subdodavatelská firma, liberecká stavební společnost Brex. Umožňuje to dodatek, který v rozporu s původní smlouvou s vedením města podepsal vítěz zakázky, firma Swietelski. Opozice bije na poplach a označuje jednání za nezákonné a naznačuje korupční jednání. Vedení města takový výklad odmítá. V jeho prospěch hovoří i právní stanovisko Transparency International.

Liberec má rekonstruovat dětská hřiště u tří základních škol a pomoci mu mají fondy evropské unie. Ještě za bývalého vedení původní hodnotící komise, kde byli i bývalí náměstci Jiří Šolc, Jiří Rutkovský a bývalý šéf odboru evropských dotací Michal Vereščák, vyřadila nejvýhodnější nabídku firmy Swietelski z důvodu dvou formulačních chyb ve výkazu výměr, které však neměly vliv na celkovou cenu.

Po volbách, kdy na radnici usedla Změna pro Liberec a ANO, rozhodli její zástupci pro sestavení druhé hodnotící komise a vyžádání vysvětlení. Nová komise došla k závěru, že tyto chyby jsou odstranitelné i vysvětlitelné. Zejména ale vycházela z faktu, že tato nabídka byla o 2,77 milionů Kč bez DPH levnější než druhá v pořadí, a že lpění na formalistickém výkladu zákona o veřejných zakázkách by ve výsledku vedlo k nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. S jejím postupem se ztotožnil i ROP Severovýchod, který dotaci poskytuje. Opozici to ale nestačí a zejména Starostové pro Liberecký kraj opakovaně tvrdí, že Liberec o dotaci přijde (Michale Hron, Michael Canov, Jiří Šolc). Tématem jsme na webu v posledních týdnech zabývali.

Nyní přichází Starostové s dalším argumentem. Zakázku bude z 83% realizovat společnost Brex. Umožní jí to dodatek ke smlouvě, kterou s firmou Swietelski podepsalo vedení města. To je přitom v přímém rozporu s částí původní smlouvy, kde se tato firma zavazuje, že vše provede bez subdodavatelů. Takový postup kritizuje i stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které si na poslední chvíli vyžádal i odvolaný vedoucí odboru Michal Vereščák. Nyní Starostové tvrdí, že Jan Korytář tento dokument zatajil i svým kolegům v radě města. „Jan Korytář měl v ruce stanovisko odboru práva veřejných zakázek na MMR, v němž je uvedeno, že není možné, aby vítězný uchazeč realizoval dílo pomocí subdodávek, jestliže v nabídce inzeroval realizaci zakázky vlastními silami. Je nepochopitelné, že tak vážný dokument neměli k dispozici radní při rozhodování o zakázce za cca 20 mil. Kč. A je čím dál víc nevysvětlitelné, proč rada města a zejména Jan Korytář vytrvale a přes všechna rizika sankcí podporuje uchazeče, který nebyl schopen dát bezchybnou nabídku a není navíc schopen ji následně splnit“, říká lídr Starostů Michael Hron.

Odpovědný náměstek Jan Korytář takovou interpretaci odmítá. Podle něj situace není standartní, ale vznikla ze snahy ušetřit téměř tři miliony i z toho, jakou situaci se zakázkou zdědili po bývalé vládě, kde seděli právě Starostové. Důvodem pro změnu podmínek, kdy práci z 83% bude dělat subdodavatel určila zejména skutečnost, že vítězná firma vyloučená z formálních důvodů byla do hry vrácena po půl roce a nyní nemá dostatečné kapacity zakázku realizovat. Nicméně i tak garantuje nejnižší cenu, ovšem za využití služeb subdodavatele.

„Jedná se o standardní postup, schválený i naším právním oddělením. Jedná se o to, že je nutné uzavřít smlouvu tak, jak byla navržena v rámci výběrového řízení a změny je možné udělat až formou dodatků. Fakt, zda uchazeč  o zakázku ji chtěl realizovat sám nebo prostřednictvím subdodavatelů, neměla vliv na hodnocení, jediným kritériem byla cena,“ říká Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku a rozvoj.

Na výtku, že měl k dispozici posudek Ministerstva pro místní rozvoj a nepředložil ho radě města, odpověděl, že šlo o nestandardní chování bývalého vedoucího odboru dotací Michala Vereščáka, který mu svůj postup zatajil. S tím současné vedení nemělo dobré vztahy. Vereščák byl spojen zejména s érou Jiřího Kittnera, kdy na městě vládla ODS a ČSSD, za kterou i kandidoval. Jan Korytář se podle svých slov už na ministerstvo obrátil sám a věří v přehodnocení jeho stanoviska. „O tom, že bývalý vedoucí odboru pan Vereščák nechal zadat v polovině dubna dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj, bez toho, aniž by mě informoval a bez toho, aniž bychom využili služeb právní kanceláře, které zná celou zakázku od začátku, jsem se dozvěděl až po cca měsíci, tedy 11. května,“ doplnil Jan Korytář. Rozhovor s Janem Korytářem na téma diskutované zakázky je ZDE.

Starostové pro Liberecký kraj a s nimi spřízněná média společnosti Syner ovšem tímto materiálem disponovala o týden dříve. Jak ale uvedl Michal Hron, nechtějí svůj zdroj z radnice upřesnit.

 Oporou pro svá tvrzení může vedení města nalézt v prvním názoru, které Krajské protikorupční pracoviště získalo od Transparency International. Tato renomovaná organizace v minulosti sice velmi nekompromisně varovala před původním postupem vedení Liberce, které se rozhodlo vypsat zakázku znovu z důvodu ušetření téměř tří milionů, ale nyní de facto dává městu za pravdu.

„Ve veřejných zakázkách se tento případ dá nazvat změna smlouvy a ty jsou dvojího druhu – podstatné a nepodstatné. Tady by s největší pravděpodobností šlo změnou smlouvy nepodstatnou, tzn. takovou, která nemá následující vliv: změna, jež zavádí podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním zadávacím řízení, účast jiných uchazečů než těch, kteří byli původně přijati do řízení, nebo které by umožnily vybrat jako nejvhodnější jinou nabídku než tu, která byla původně vybrána; změna, která značnou měrou veřejnou zakázku rozšiřuje o služby (obecně o jakékoli plnění dodavatele), které původně nebyly předpokládány; změna, jež mění způsobem, který nebyl v původních zadávacích podmínkách předpokládán, hospodářskou rovnováhu smluvního vztahu ve prospěch dodavatele, jemuž byla veřejná zakázka zadána,“ uvedl pro Náš Liberec právník Transparency International Petr Leyer.

„Jedná se o postup, resp. nové ujednání, který odporuje původní nabídce, ale vzhledem k tomu, že toto nové ustanovení by nemělo vliv na průběh zadávacího řízení, lze ho považovat za nepodstatnou a tedy spíše přípustnou změnu. V tomto případě (pokud by se jednalo opravdu o nepodstatnou změnu) by neměl hrozit postih ani ze strany ÚOHS ani poskytovatele dotace. Zadavatel samozřejmě může uzavřít dodatek s tím, že existuje určité malé riziko sankcí, nebo odmítnout uzavřít dodatek a vymáhat plnění zakázky po dodavateli (např. pomocí sankčních mechanismů vyplývajících ze smlouvy – pokuty). Pak by ovšem hrozilo další oddálení realizace zakázky a možná i potřeba opětovného zadání zakázky a tím pádem i uplynutí dalších termínů důležitých ve vztahu k dotaci.“, dodal Petr Leyer z Transparency International.

Zástupci Starostů pro Liberecký kraj ale nadále s postupem města nesouhlasí a jsou přesvědčeni, že se jedná o riskantní chování, které musí vést k vrácení celé dotace. „Nejedná se o drobné, jedná se o 20 mil. Kč, proto je zarážející, s jakou lehkovážností radní nakládají s rizikem, že o tyto peníze Liberec zchudne a dětská hřiště se nakonec opraví za městské nikoliv dotační peníze, nebo se neopraví vůbec,“ uvedl Jiří Šolc, zastupitel za Starosty a nyní zastupitel města.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se