To musela přijet ministryně, aby nás informovala, v jak špatném stavu je příprava IPRÚ?

Ministryně je nespokojena

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) při své návštěvě Liberce jasně řekla, že neschválí dotační program IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec ‑ Jablonec nad Nisou), dokud nebude mít na stole kvalitní strategii, která jasně prokáže kladný dopad poskytnutých dotací na celé území Libereckého kraje.

Nebude jí stačit slepenec netransparentně sepsaných dílčích dotačních projektů, ale bude chtít, aby byla nejdříve přijata a transparentně schválena strategie programu IPRÚ, z které teprve budou dílčí projekty vycházet. „Jinými slovy nám ministryně řekla, že když urychleně nic neuděláme, přijdeme o cca dvě miliardy evropských dotací. A to se už netýká jenom neschopného náměstka Korytáře odpovědného za přípravu IPRÚ, to je vážný problém nás všech. Proto přicházíme s návrhy, jak z té bryndy ven,“ uvedl s jistou dávkou emocí Michal Hron, zastupitel za SLK.

Za špatný stav je odpovědný náměstek primátora Jan Korytář

Příčinou neutěšeného stavu je naprostá utajenost přípravy IPRÚ a neschopnost náměstka Korytáře komunikovat s libereckými zastupiteli, s pracovníky magistrátu a hlavně se zástupci ostatních měst a kraje. „Dlouhodobě v zastupitelstvu požadujeme informace o stavu příprav a upozorňujeme na vážné nedostatky, zejména nedostatečné zapojení dalších měst a obcí spadajících do IPRÚ Liberec ‑ Jablonec nad Nisou. Zastupitelstvu ani žádnému z jeho výborů se přesto žádné informace neposkytují a nikdo vlastně neví, jak a co se připravuje. Takový netransparentní stav otevírá prostor k prosazování vlastních zájmů toho, kdo informace tají. A absence strategického dokumentu taková podezření jenom posilují,“ sdělil svůj názor zastupitel David Václavík (SLK).

„Situaci navíc komplikuje špatná personální situace na odboru strategického rozvoje a dotací, který má IPRÚ na starosti. Od nástupu nového vedení města odešli již tři vedoucí pracovníci a čtvrtý nastoupil zdravotní dovolenou. Přitom bez znalostí souvislostí a větších zkušeností se strategie připravit nedá,“ doplnil Jiří Šolc (SLK), bývalý ekonomický náměstek.

Kraj nabízí spolupráci

Náměstek hejtmana Libereckého kraje Marek Pieter (SLK) k tomu dodává: „Mohu potvrdit, že město Liberec jako subjekt odpovědný za přípravu a koordinaci IPRÚ zatím svoji roli dobře neplní. Je třeba ihned začít společně se všemi zúčastněnými pracovat na přípravě strategického dokumentu a porovnat jej s aktualizovanými metodickými pokyny MMR k IPRÚ. Kraj má silné odborné zázemí se zkušenostmi z přípravy podobných dokumentů a má také hodně informací o potřebách měst, obcí, podniků i neziskových organizací v kraji. Proto je přirozené, že nabízí svoji spolupráci. Záleží jen na Liberci, zda tuto nabídku přijme.“

Starostové navrhují řešení

Starostové pro Liberecký kraj přicházejí s konkrétními návrhy, jak situaci řešit:

–       převést odpovědnost a gesci za přípravu IPRÚ na primátora Batthyányho a odebrat ji náměstku Korytářovi,

–       v návaznosti na to stabilizovat personální situaci na odboru strategického rozvoje a dotací,

–       zpracovat podrobnou zprávu o současném stavu příprav, včetně dosud připravených záměrů dílčích projektů,

–       navrhnout ve spolupráci s městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem postup zpracování strategického dokumentu, včetně procesu zapojení dalších 22 obcí, jejichž území spadá do IPRÚ,

–       v návaznosti na to zpracovat harmonogram a dohodnout konkrétní formy spolupráce s Libereckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj při vlastním zpracování dokumentu,

–       zveřejňovat zápisy z jednání řídícího výboru, a to včetně hlasování a podkladů k jednání, na webových stránkách města Liberec,

–       pověřit Výbor pro rozvoj a územní plánování libereckého zastupitelstva průběžnou kontrolou přípravy IPRÚ,

–       předkládat Zastupitelstvu města Liberec pravidelné průběžné zprávy o přípravě IPRÚ.

„Přesunem gesce a odpovědnosti za přípravu IPRÚ z náměstka Korytáře na primátora Batthyányho dáme za město Liberec jasně najevo, že je problém vážný a že jeho řešení je naší prioritou. Návrhem konkrétních kroků ke zpracování strategie s důrazem na jejich transparentnost zase dáváme najevo, že si uvědomujeme její nezbytnost a transparentnost její přípravy,“ vysvětluje Jaroslav Zámečník, zastupitel za SLK a současně člen řídícího výboru IPRÚ. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V