4. Září, 2015

Výrok dne: „Tak k čemu byla ta měsíční masáž o tom, jak potřebujete pro ty tři velké kluby tři až pět milionů na jejich akademie?“ Tato jedna věta pronesená na posledním zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ukázala, že v případě rozdělování dotací na sport šlo o vše jiné, než o…

4. Září, 2015

Po prázdninové pauze usedli liberečtí zastupitelé do svých lavic, aby svou moudrostí a zkušeností pomohli Liberci na jeho historické pouti. Ani včera si nebrala opozice servítky a vládnoucí koalice jim nezůstala co dlužná. Na pořadu dne byla zejména otázka dotací, evropských i těch městských, rozdělovaných skrze fondy….