Čmelák v Liberci – doma není nikdo prorokem

Většina libereckých zastupitelů odmítla přes doporučení správní rady Ekofondu podpořit projekt Čmeláka „Obnova zanedbaných nebo nevyužívaných pozemků ve vlastnictví města Liberce“ dotací ve výši 125.000 Kč. V projektu šlo o údržbu a přípravu revitalizace několika neudržovaných městských pozemků. Louku v Temné ulici, parčík u památného buku ve Frýdlantské ulici a zejména rozsáhlý areál městských pozemků u Pivovarských rybníků u sídliště Kunratická.

Čmelák přitom již v minulosti dotaci z Ekofondu získal, právě na obnovu louky v Temné ulici, kterou převzal ve stavu, kdy zde byla zarostlá džungle plná skládek. Takto jsme začínali:

A níže je stav v letošním roce:

Letos chtěl Čmelák obnovit roky zavřený a zanedbaný parčík nad kinem Varšava a připravit po projednání s veřejností projekt komplexní revitalizace území okolo Pivovarských rybníků. Ve všech třech případech se jedná o městské pozemky, město by tak poskytlo dotaci na vylepšení svého vlastního majetku. Majetku, který bylo samozřejmě možné zvelebit již minulé roky, zejména když město pod vedením ČSSD a SLK nevyčerpalo přes 200 milionů pro Liberec určených dotací z programu IPRM. Vzhledem k tomu, že jsem já i náměstkyně Hrbková ve střetu zájmů /jsme zároveň ve správní radě této neziskové organizace/ dopředu jsme avizovali, že v této věci se nezúčastníme hlasování a svůj slib jsme dodrželi.

Pravidla Ekofondu

Letos poprvé přitom hodnocení žádostí v ekofondu probíhalo díky návrhu Změny podle předem daných a jasných pravidel. Každý projekt hodnotí vždy minimálně dva externí hodnotitelé. Sám si pamatuji, že v minulosti tomu tak nebylo. Rozhodovalo se stylem: „Včelaři? Kolik chtějí? Padesát tisíc. Tak já navrhuju dvacet, med máme rádi všichni, né?“ O tom, že proces proběhl nezávisle, svědčí i to, že se Čmelák v bodovém hodnocení ocitl „pod čarou“. Nad ni ho dostal až návrh správní rady /kde má většinu opozice a z 9 lidí má Změna pouze 2/, která navrhla rozpočet zkrátit a projekt podpořit. Návrh vznesl pan Krčmář z KDU-ČSL, podpořil ho dokonce i M. Šír z ČSSD, který projevil více nadhledu než celé SLK, když měl pronést, že sice Korytáře nemusí, ale že Čmelák dělá prospěšné věci.

Omezený rozhled opozice

Co umí Čmelák a proč je škoda zaslepenosti velké části libereckých zastupitelů je dobře vidět nedaleko od Liberce, v Jablonném v Podještědí. Čmelák zde v roce 2005 koupil v dražbě 6 hektarů pozemků na okraji města, které byla zanedbané, zarostlé a plné skládek.

Během deseti let usilovné práce stovek dobrovolníků, příprav projektu a získávání dotací zde dnes je parkově upravený areál s novými tůněmi, cestičkami a odpočívadly, hojně využívaný nejen místními lidmi.

Aby se takovýto projekt povedl, je to vždy práce na více let a jedním z klíčových předpokladů je mít ho i dobře promyšlený a projednaným s místními lidmi, aby nevznikl jednorázový projekt od stolu. Proto mělo přípravě projektu revitalizace okolí Pivovarských rybníků předcházet pro někoho „zbytečné“ veřejné projednání.

Licoměrný přístup opozice v čele s SLK

Zastupitelé Hron, Šolc a další hřímali, jaká neslýchanost, že by Čmelák měl získat díky otevřenému výběrovému řízení 125.000 na zvelebení městských pozemků. Padala slova o střetu zájmů, skrytých zakázkách, div že ne tunelování a korupci. A podařilo se. Opozice udělení dotace zabránila.

Co na tom, že za městské peníze z Ekofondu se bude budovat i turistický chodník daleko mimo katastr města, co na tom, že dotaci v rozporu s doporučením správní rady získá organizace z Prahy, aby zde jednorázově realizovala několik programů o odpadech, i když roky funguje městské středisko ekologické výchovy Divizna.

Mimochodem – opozice byla tak zaslepená touhou zarazit dotaci pro Čmeláka, že si vůbec nevšimla, že podporu získal projekt jiné liberecké organizace se stejným obsahem. Také v něm šlo o zvelebení městských pozemků, také zde je součástí projektu projednání plánu úprav pozemku s veřejností a dokonce se také jedná o městské pozemky u sídliště Kunratická… Těžko se pak ubránit dojmu, že opozici šlo o to vytrestat Čmeláka, stůj co stůj.

Jako by zastupitelé odmítali pochopit, že spolupráce s neziskovkami, které často zapojují do své práce dobrovolníky a dokáží mnohé udělat efektivněji než město, se městu vyplatí. Jako když se třeba spolek Zachraňme kino Varšava snaží obnovit zanedbané městské kino. Hodně se dá udělat z nadšení a dobrovolnicky, ale zcela bez finanční podpory města to nejde. Mně osobně jako náměstkovi je jedno, jestli městský majetek zvelebuje spolek Zachraňme kino Varšava, Franta Novák, Čmelák nebo Syner. Vždy mě zajímalo jen to, zda je to výhodné pro město a zda by to někdo jiný neudělal efektivněji.

Čmelák tak opět, v našem městě i kraji nikoliv poprvé, odletěl s prázdnou. Jestli je to dobře pro Liberec, to ať zváží čtenáři sami.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V právě probíhajícím konfliktu jsem na straně Ukrajiny ne proto, že Ukrajina je dobrá a Rusko špatné, ale proto, že Ukrajina byla napadena silnějším
Hejtman Půta vydal tento týden svůj poněkud pokřivený pohled na projekt nového autobusového nádraží v Liberci, který díky Starostům nabral velké zpoždění, a u kterého
Minulý týden jsem dostal otázku od jednoho novináře, zda bych se mohl vyjádřit k záměru kraje opravit 2 kilometry silnice na Semilsku z Podbozkova na Cimbál
Na projednávání záměru obnovy lesního koupaliště se před dvěma roky dostavila také jistá paní N. Tato mladá dáma celkem vehementně a místy, dovolím si