V zakázce Volnočasové plochy postupovalo město správně, potvrdil antimonopolní úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v tomto týdnu potvrdil, že město Liberec nepochybilo při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci a modernizaci tří školních hřišť, kterou město připravilo pod názvem „Volnočasové plochy Liberec I“.
Podle podnětu, který antimonopolní úřad šetřil, mělo město postupovat chybně, když v únoru letošního roku změnilo výsledky výběrového řízení, aby vybralo levnějšího dodavatele.

Původní hodnotící komise, složená mimo jiné ze členů bývalého vedení města, totiž vyřadila nejlevnější nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. kvůli dvěma formulačním chybám ve výkazu výměr. Nová komise došla k závěru, že tyto chyby jsou vysvětlitelné i odstranitelné. V postupu města tehdy neviděl problém ani poskytovatel dotace ROP Severovýchod.

Nabídka společnosti SWIETELSKY byla zhruba o dvě a tři čtvrtě milionu korun nižší než nabídka firmy Eurovia, jež skončila ve výběrovém řízení na druhém místě. „K nejlepší nabídce přistupovala původní komise nepřiměřeně formalisticky a tvrdě. Pochybení firmy SWIETELSKY bylo totiž skutečně formální a marginální,“ uvedl tehdy Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace. Proti výsledku výběrového řízení po novém posouzení nabídek nepodala společnost Eurovia žádnou námitku.

Antimonopolní úřad nyní veškerá pochybení vyloučil. „Po prošetření v podnětu uváděných skutečností ve spojitosti s relevantními podklady nebyly v současné době v rovině těchto skutečností shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“ stojí ve výsledku šetření ÚOHS.

Postup města přitom kritizovala i část opozice, která jej označovala za nepřijatelné formální porušení zákona o veřejných zakázkách a naopak prosazovala formální pohled na věc a trvala na vyloučení nejlevnější nabídky.

Náměstek Jan Korytář, který nové vyhodnocení této soutěže inicioval a má tuto zakázku v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec (IPRM) na starosti k tomu říká: „Jsem rád, že vedle poskytovatele dotace ani ÚOHS nemá proti našemu postupu námitky a že se vyplatilo proti často používanému byrokratickému a čistě formalistickému přístupu použít zdravý rozum. Věřím, že dotaci zvládneme vyúčtovat v plánovaném termínu.“

Zatímco část opozice kritizovala tento postup, během realizace zakázky naopak vyšlo najevo, že projektová dokumentace připravená za minulého vedení obsahuje chybu u zámečnických konstrukcí (oprava a doplnění ocelových konstrukcí oplocení hřišť), která způsobila to, že položku vícenákladů zhruba ve výši 300 tisíc korun nebude mít město proplacenou z dotace. Úhradu bude požadovat po projektantovi jako náhradu škody v souladu se Smlouvou o dílo.

V rámci projektu „Volnočasové plochy Liberec I“ dojde k obnově sportovních hřišť tří libereckých základních škol – ZŠ Vrchlického, ZŠ Křížanská a ZŠ Na Výběžku. Harmonogram počítá s dokončením v říjnu tohoto roku. V současnosti probíhají dokončovací práce. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Stavba vyjde na 23,7 mil. Kč včetně DPH, z toho výše dotace činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Jedná se o realizaci posledního projektu v rámci IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Zanedbané střední školství řeší vedení Libereckého kraje pět minut po dvanácté. Především v Liberci je kapacita gymnázií naprosto nedostatečná. Hejtman Půta tak pod tlakem kritiky