Liberec chce omezit nárůst komerčních ubytoven

Město Liberec chce zabránit růstu nových komerčních ubytoven, které se stávají pastí pro sociálně slabé občany závislé na dávkách hmotné nouze. Proto připravuje vydání nového územního opatření o stavební uzávěře na celý sektor přechodného ubytování.

Město tímto krokem nechce omezovat rozvoji cestovního ruchu a podnikání, proto si současně ponechává možnost udělení výjimky, aby neblokovalo výstavbu hotelů či penzionů, jejichž záměry bude posuzovat individuálně.

„Stavební uzávěru vyhlásíme pro celé území města Liberec a bude trvat do doby vydání nového územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková s tím, že stavební uzávěra především dočasně zastaví přeměnu objektů, sloužících dnes jinému účelu, na stavby ubytovacích zařízení.

V řadě měst a obcí jsou v současné době projednávány nové územní plány, které by měly reflektovat nejnovější vývoj v území. Některé fenomény současného života (vč. vznikajících ubytovacích zařízení pro nemajetné občany) jsou ovšem natolik rychlé, že je nelze uchopit v rámci územní koncepce dříve, než současný rychlý vývoj pomine a situace se usadí. Současný vývoj, pokud nebude dočasně regulován, může ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.

Vyhlášení stavební uzávěry předpokládá magistrát na počátku příštího roku. Nejdříve je potřeba návrh územního opatření projednat s dotčenými orgány a vyřešit případné námitky a připomínky. Následně bude návrh předložen opět radě města.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.