Liberec chce omezit nárůst komerčních ubytoven

Město Liberec chce zabránit růstu nových komerčních ubytoven, které se stávají pastí pro sociálně slabé občany závislé na dávkách hmotné nouze. Proto připravuje vydání nového územního opatření o stavební uzávěře na celý sektor přechodného ubytování.

Město tímto krokem nechce omezovat rozvoji cestovního ruchu a podnikání, proto si současně ponechává možnost udělení výjimky, aby neblokovalo výstavbu hotelů či penzionů, jejichž záměry bude posuzovat individuálně.

„Stavební uzávěru vyhlásíme pro celé území města Liberec a bude trvat do doby vydání nového územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková s tím, že stavební uzávěra především dočasně zastaví přeměnu objektů, sloužících dnes jinému účelu, na stavby ubytovacích zařízení.

V řadě měst a obcí jsou v současné době projednávány nové územní plány, které by měly reflektovat nejnovější vývoj v území. Některé fenomény současného života (vč. vznikajících ubytovacích zařízení pro nemajetné občany) jsou ovšem natolik rychlé, že je nelze uchopit v rámci územní koncepce dříve, než současný rychlý vývoj pomine a situace se usadí. Současný vývoj, pokud nebude dočasně regulován, může ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace.

Vyhlášení stavební uzávěry předpokládá magistrát na počátku příštího roku. Nejdříve je potřeba návrh územního opatření projednat s dotčenými orgány a vyřešit případné námitky a připomínky. Následně bude návrh předložen opět radě města.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,