Regulace hazardu v Liberci

Na semináři pro zastupitele, který se konal 8. října tohoto roku, byl diskutován současný stav provozování sázkových her v ČR a v Liberci a představen návrh zásadní regulace hazardu pro Liberec.V Liberci je aktuálně v provozu 86 heren a kasin se zhruba 1100 herními automaty. V posledních letech sice klesal počet provozoven, ale jen formálně – vyřazovány byly adresy, na kterých hazard ve skutečnosti nebyl provozován, a pokud byla skutečně některá herna uzavřena, automaty se většinou jen přesunuly jinam.

Množství hracích automatů na počet obyvatel je v Liberci zhruba pětinásobné ve srovnání s evropským průměrem. Každoročně prohrají Liberečané v automatech 300 až 400 milionů korun.

Josef Šedlbauer: ,,Na jedné straně je cílem návrhu zásadní snížení počtu heren a kasin na území města, snížení dostupnosti hazardu pro ohrožené skupiny obyvatel a kultivace podmínek, za kterých jsou sázkové hry provozovány. Na druhé straně nechceme jít cestou úplného zákazu a dopady na rozpočet města musí být únosné, aby nemohlo dojít k zhoršení nebo zdražení služeb pro občany.“

Systém, který Změna navrhuje, zahrnuje úplné zrušení heren a kasin na území města, bezprostředně následované stanovením pravidel, které musí splnit provozovny, nově žádající o povolení. Pravidla nesmí nikoho zvýhodňovat, přesto mohou být dostatečně striktní, aby je dokázalo splnit jen několik málo provozoven. Ty, na rozdíl od současných desítek heren a kasin, bude také možné efektivně kontrolovat městskou policií.

Účinně redukovat hazard v rámci současné legislativy není jednoduché. Většina obecních regulačních vyhlášek pravidelně končí u soudu či u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na druhou stranu je dnes již k dispozici zkušenost, jaké obecní vyhlášky obstály a právě na tomto základě stavíme návrh pro Liberec. S právními aspekty navrženého postupu regulace pomáhá kancelář Frank Bold, jejíž zástupce se semináře také zúčastnil.

,,Dopracovat detaily návrhu chceme s dalšími politickými kluby v zastupitelstvu tak, aby návrh regulace získal širší shodu, protože účinná regulace hazardu na území města je přáním většiny jeho obyvatel,“ uzavírá Šedlbauer.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného
Cílem soutěže Památka roku 2023 Libereckého kraje je upozornit občany na úspěšné obnovy kulturních památek a poukázat na výjimečné stavby v regionu. Hlásit se mohou stavební obnovy