Regulace hazardu v Liberci

Na semináři pro zastupitele, který se konal 8. října tohoto roku, byl diskutován současný stav provozování sázkových her v ČR a v Liberci a představen návrh zásadní regulace hazardu pro Liberec.V Liberci je aktuálně v provozu 86 heren a kasin se zhruba 1100 herními automaty. V posledních letech sice klesal počet provozoven, ale jen formálně – vyřazovány byly adresy, na kterých hazard ve skutečnosti nebyl provozován, a pokud byla skutečně některá herna uzavřena, automaty se většinou jen přesunuly jinam.

Množství hracích automatů na počet obyvatel je v Liberci zhruba pětinásobné ve srovnání s evropským průměrem. Každoročně prohrají Liberečané v automatech 300 až 400 milionů korun.

Josef Šedlbauer: ,,Na jedné straně je cílem návrhu zásadní snížení počtu heren a kasin na území města, snížení dostupnosti hazardu pro ohrožené skupiny obyvatel a kultivace podmínek, za kterých jsou sázkové hry provozovány. Na druhé straně nechceme jít cestou úplného zákazu a dopady na rozpočet města musí být únosné, aby nemohlo dojít k zhoršení nebo zdražení služeb pro občany.“

Systém, který Změna navrhuje, zahrnuje úplné zrušení heren a kasin na území města, bezprostředně následované stanovením pravidel, které musí splnit provozovny, nově žádající o povolení. Pravidla nesmí nikoho zvýhodňovat, přesto mohou být dostatečně striktní, aby je dokázalo splnit jen několik málo provozoven. Ty, na rozdíl od současných desítek heren a kasin, bude také možné efektivně kontrolovat městskou policií.

Účinně redukovat hazard v rámci současné legislativy není jednoduché. Většina obecních regulačních vyhlášek pravidelně končí u soudu či u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na druhou stranu je dnes již k dispozici zkušenost, jaké obecní vyhlášky obstály a právě na tomto základě stavíme návrh pro Liberec. S právními aspekty navrženého postupu regulace pomáhá kancelář Frank Bold, jejíž zástupce se semináře také zúčastnil.

,,Dopracovat detaily návrhu chceme s dalšími politickými kluby v zastupitelstvu tak, aby návrh regulace získal širší shodu, protože účinná regulace hazardu na území města je přáním většiny jeho obyvatel,“ uzavírá Šedlbauer.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dvacet šest prozaiků i básníků, osmnáct výtvarníků a fotografů. Jména jako Miloslav Nevrlý, Jiří Žáček, Pavel Novotný, Zuzana Lazarová, Ilona Witkowska, Filip Zawada, Krystyna
Ministerstvo životního prostředí podpořilo projekt na prosazování změn v zemědělské krajině ve výši 300 tisíc Kč. Ekologové z Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) v projektu usilují o
V roce 2022 se spolku Čmelák podařilo na území Libereckého kraje vysadit dalších 1000 vzrostlých sazenic tisu. Je to více, než kolik dnes v celém kraji najdeme
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu