Hejtman Půta manipuluje ve svůj prospěch s fakty

Ve svém vyjádření k článku z MF Dnes ze dne 6.10. 2015 hejtman Libereckého kraje Martin Půta účelově manipuluje se skutečnostmi, které vedly k jeho obvinění a staví se do opačné role, než kterou původně hrál. Za situace, kdy i klíčová postava celé kauzy Jiří Zeronik policii potvrdil, že byl celý projekt podvodně předražován, se jeví jeho snaha o urychlené proplacení peněz pro Metrostav ještě podstatnější.

Hejtman se ve svém vyjádření opomněl skutečnost, že pouze rychlý zásah policie v dubnu 2014 zamezil vyplacení dvaceti milionů pro firmu Metrostav, která celý projekt zcela předem finančně zasanovala. Martin Půta zejména zapomíná na vlastní návrh na Regionální radě ROP Severovýchod z března 2014, kdy jakožto předseda výboru navrhl tzv. etapizaci plateb. A to ve spolupráci s dalším obviněným v kauze – ředitelem liberecké pobočky ROP Severovýchod Bořkem Machatým.

To mělo mít za následek urychlené proplacení dotace pro Metrostav, nikoliv až po ukončení realizace, jak bylo přijato rok předtím. Následek měl být tedy naprosto opačný, než který hejtman dnes uvádí. Navíc se v zápisu ze 3.3. 2014 ani usnesení nic nepíše o nějakém zpřísnění kontrol, o kterém se dnes Martin Půta snaží tvrdit.

Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) nebude spekulovat o případných úplatcích směrem k Martinu Půtovi, ale jeho aktivita z pozice předsedy výboru rady ROP je ze zápisu zcela jednoznačná. A za situace, kdy s lobbyisty Metrostavu a dalšími po benzínových pumpách dojednával scénáře, které měly zapůsobit na jeho kolegy hodnotitele z Regionální rady ROP Severovýchod, jeví se celý kontext jako velmi problematický.

Viz výtah z textu přiloženého zápisu zasedání výbory Regionální rady ze dne 3. března 2014 v reakci na žádost op.s. Geotermální energie pro občany GEPO na změnu financování:

„O slovo se přihlásila Zuzana Kocumová z Liberecké komory a dotázala se, jaký postup je tedy v případě tohoto projektu vhodný?
Martin Půta odpověděl, že vzhledem k tomu, že většina prací již byla realizována, je vhodné změnu financování tohoto projektu schválit.
Zuzana Kocumová uvedla, že vzhledem k problémovosti projektu a vzhledem k tomu, že příjemce s podmínkami již dříve souhlasil, zdrží se hlasování o tomto usnesení. Petr Tulpa, Ivana Hujerová a Hana Maierová z Liberecké komory vyjádřili souhlas s původním návrhem.“

Následným usnesením výbor vyjádřil souhlas se změnou financování projektu ve smyslu průběžného/etapového, nikoliv až po ukončení realizace.

Pohoršení Martina Půty nad úniky informací z policejních usnesení, kdy on sám rozšiřoval tyto dokumenty po vybraných redakcích, nelze nazvat jinak než pokrytecké.

Zápisy z jednání RR ROP Severovýchod z března 2013, kde byly na návrh Jana Korytáře přijaty zpřísňující podmínky pro projekt GEPO i z března 2014, kde bylo na návrh Martina Půty odhlasováno obejití těchto podmínek a vyplacení 20 milionů pro Metrostav naleznete ZDE.

Jaroslav Tauchman z KPKP říká: „Martin Půta se pochopitelně snaží budovat příběh, který nejlépe nahrává jeho obhajobě. Z dostupných dokumentů ale jasně vyplývá, že jeho původní role, za kterou jej dnes policie viní, byla zcela opačná než tak, do které se dnes staví. Pokud dnes víme, že celý projekt byl od začátku podvodně navyšován, je to o to závažnější.“

„Pan Půta má sice pravdu, že na projektu nebyla vyplacena ani koruna z evropských fondů, ale pouze díky rychlému zásahu policie, který zabránil tomu, aby 20 milionů spadlo do mimořádně rizikového projektu. Mrzí mne, že ze zápisu výboru ROP je tak jasně vidět, že to byl právě návrh pana Půty, aby GEPO dostalo peníze napřed. Osobně se domnívám, že pan Půta je soudný člověk a úplatek nevzal.“, dodává Miroslav Kroutil z KPKP

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného