Nejasné vyjádření Libereckého kraje k rozhodnutí ÚHOS

Podle vyjádření Libereckého kraje měl Úřad pro ochranu hospodářské (ÚOHS) soutěže zamítnout námitky dopravců proti dvouletému tendru, který bez výběrového řízení (skrze jednací řízení bez uveřejnění ) podepsal kraj se zástupci stávajících dopravců, včetně společnosti Busline, která je propojená s většinou politických stran v zastupitelstvu kraje. Situace jednoznačně nahrává dnešním dopravcům a kraj platí o desítky milionů ročně více než by musel.

Krajské protikorupční pracoviště, o.p.s. si vyžádalo u Libereckého kraje aktuální stanovisko ÚOHS, aby se s ním důkladně seznámilo. Již v minulosti totiž Liberecký kraj interpretoval rozhodnutí dalších orgánů tak, aby více odpovídalo jeho stanoviskům. Po důkladném seznámení se situací vydá KPKP svoje stanovisko k věci. Z vyjádření Libereckého kraje není jasné, zda již padlo stanovisko ÚOHS k pochybení v původní zadávací dokumentaci na desetiletou zakázku dopravní obslužnosti.

Jádrem celého sporu je skutečnost, že v minulosti ÚOHS zrušil původní více jak čtyřmiliardový tendr na desetileté zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji pro „chyby na straně zadavatele“, kterých se měl dopustit právě Liberecký kraj. Pochybení byla celá řada, například, že v rozporu se zákonem připouštěl do výběrového řízení uchazeče, proti němuž bylo v posledních třech letech zahájeno insolvenční řízení a další podstatné vady a pochybení.

Ve věci desetileté zakázky nepadlo ještě pravomocné rozhodnutí ÚOHS, ač je na první pohled zřejmé, že nikdo jiný než Liberecký kraj pochybení ve své vlastní zadávací dokumentaci nemohl způsobit. Musí tedy za ně být odpovědný. Je proto s podivem, jakým způsobem ÚOHS v čele se svým ředitelem Petrem Rafajem (ČSSD) postupuje.

V důsledku vlastního pochybení, kraj nemohl vypsat jednací řízení bez uveřejnění, tedy bez řádného výběrového řízení. Nyní se ale jezdí za ceny daleko vyšší, než které byly v původní zrušené nabídce. Taková situace samozřejmě nahrává stávajícím dopravcům, v čele s majoritním dodavatelem, společností Busline.

Bohužel se dle našeho názoru potvrzují obavy, jež dokazují oprávněnost stanoviska ve vztahu ke škodám na rozpočtu Libereckého kraje a to přibližně ve výši 30 mil. Kč ročně jako důsledek porušení zákona o veřejných zakázkách a hospodářské soutěže.

Situace je o to podezřelejší, že největší dodavatel, který z takto špatně nastavených (a možná účelově špatně) pravidel fungování krajské dopravy těží, firma Busline, je prokazatelně propojená s politiky ze stran zastoupených v krajském zastupitelstvu – Starosty pro Liberecký kraj, ODS, ČSSD i KSČM.

Námitku proti původní desetileté zakázce, ze které také vzešly daleko nižší ceny, než za které jezdí dopravci dnes, podala navíc společnost, která se výběrového řízení v Libereckém kraji ani nezúčastnila -Bítešská dopravní společnost. Ta ale často vystupuje jako partner společnosti Busline.

Daniela Fialová, ředitelka KPKP k tomu říká: „KPKP je znovu připraveno na podrobné studium materiálů kolem dopravní zakázky, která je svým rozsahem i významem klíčová pro život občanů Libereckého kraje, která ale budí celou sérii podezření.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci