Seznamte se s novým návrhem územního plánu města Liberce

 

Všichni občané, vlastníci pozemků či podnikatelské subjekty mají možnost seznámit se s novým návrhem územního plánu Liberec. Od úterý 1. března 2016 bude k dispozici v budově radnice informační kancelář, a to až do pátku 15. dubna 2016. Kompletní dokumentaci najdete v přízemí budovy historické radnice v jednací místnosti číslo 10, kde vám zároveň budou k dispozici pracovníci odboru hlavního architekta.

 

Připravovaný nový návrh územního plánu může veřejnost písemně připomínkovat a také o něm diskutovat na veřejných besedách. Jejich termíny a místa konání najdete na webu územního plánu (www.uzemniplanliberec.cz), dále ve Zpravodaji liberecké radnice a na vývěskách v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.

 

Veřejných besed s občany se zúčastní zástupci vedení města, určená zastupitelka a náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková, předsedkyně výboru pro rozvoj a územní plánování Pavla Haidlová, dále projektant a zástupci pořizovatele z Odboru hlavního architekta.

 

V rámci chystaných veřejných besed budou představeny změny, které byly provedeny od poslední zveřejněné a projednané podoby nového územního plánu Liberec v roce 2013. Potřebu změn v připravovaném územním plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu 2015. Jedná se o koncepční změny týkající se například rozsahu zastavitelného území města s ohledem na regulaci plošného rozvoje. Nový návrh podporuje oživení zástavby zejména v centrální části města a zároveň byl posílen a závazně vymezen systém zeleně ve městě.

 

Doufám, že občané tyto změny uvítají, případně se aktivně zapojí do procesu pořizování územního plánu tak, aby nově připravený územní plán mohl být vydán ve všeobecné shodě a dobře sloužil všem obyvatelům města i dalším uživatelům území,“ vysvětlila Hrbková.

 

Veškeré podklady k novému  návrhu územního plánu budou k dispozici v místnosti č. 10 historické budovy radnice, a to v termínu od 1. března do 15. dubna 2016, v časech pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.00 a pátek 8.00 – 14.00 hodin. Termín pro podání připomínek k územnímu plánu je od úterý 1. března do pátku 15. dubna 2016. Připomínky v písemné formě zasílejte na adresu pořizovatele Magistrát města Liberec, Odbor hlavního architekta, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec nebo doručte osobně na podatelnu MML, případně zašlete do datové schránky 7c6by6u. Na připomínkování nového návrhu územního plánu města je 45 dní.

 

Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů bude tento návrh projektantem upraven a předložen k veřejnému projednání na podzim roku 2016. Před vlastním projednáním proběhnou další besedy s veřejností.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.