Seznamte se s novým návrhem územního plánu města Liberce

 

Všichni občané, vlastníci pozemků či podnikatelské subjekty mají možnost seznámit se s novým návrhem územního plánu Liberec. Od úterý 1. března 2016 bude k dispozici v budově radnice informační kancelář, a to až do pátku 15. dubna 2016. Kompletní dokumentaci najdete v přízemí budovy historické radnice v jednací místnosti číslo 10, kde vám zároveň budou k dispozici pracovníci odboru hlavního architekta.

 

Připravovaný nový návrh územního plánu může veřejnost písemně připomínkovat a také o něm diskutovat na veřejných besedách. Jejich termíny a místa konání najdete na webu územního plánu (www.uzemniplanliberec.cz), dále ve Zpravodaji liberecké radnice a na vývěskách v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy.

 

Veřejných besed s občany se zúčastní zástupci vedení města, určená zastupitelka a náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková, předsedkyně výboru pro rozvoj a územní plánování Pavla Haidlová, dále projektant a zástupci pořizovatele z Odboru hlavního architekta.

 

V rámci chystaných veřejných besed budou představeny změny, které byly provedeny od poslední zveřejněné a projednané podoby nového územního plánu Liberec v roce 2013. Potřebu změn v připravovaném územním plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu 2015. Jedná se o koncepční změny týkající se například rozsahu zastavitelného území města s ohledem na regulaci plošného rozvoje. Nový návrh podporuje oživení zástavby zejména v centrální části města a zároveň byl posílen a závazně vymezen systém zeleně ve městě.

 

Doufám, že občané tyto změny uvítají, případně se aktivně zapojí do procesu pořizování územního plánu tak, aby nově připravený územní plán mohl být vydán ve všeobecné shodě a dobře sloužil všem obyvatelům města i dalším uživatelům území,“ vysvětlila Hrbková.

 

Veškeré podklady k novému  návrhu územního plánu budou k dispozici v místnosti č. 10 historické budovy radnice, a to v termínu od 1. března do 15. dubna 2016, v časech pondělí – čtvrtek 8.00 – 16.00 a pátek 8.00 – 14.00 hodin. Termín pro podání připomínek k územnímu plánu je od úterý 1. března do pátku 15. dubna 2016. Připomínky v písemné formě zasílejte na adresu pořizovatele Magistrát města Liberec, Odbor hlavního architekta, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec nebo doručte osobně na podatelnu MML, případně zašlete do datové schránky 7c6by6u. Na připomínkování nového návrhu územního plánu města je 45 dní.

 

Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů bude tento návrh projektantem upraven a předložen k veřejnému projednání na podzim roku 2016. Před vlastním projednáním proběhnou další besedy s veřejností.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného