Zastupitelé schválili nový Dotační fond a Integrovaný plán rozvoje území

Po více než ročních přípravách zastupitelstva Liberce i Jablonce n./N. odsouhlasila strategický dokument Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou, který bude nyní předložen na Ministerstvo pro místní rozvoj. Experti MMR při předběžných konzultacích pozitivně hodnotili jak způsob a výběr území, tak třeba i oblasti dopravy a sociální soudržnosti. Liberečtí zastupitelé také odsouhlasili vznik nového Dotačního fondu, který zavádí nová pravidla pro hodnocení jednotlivých žádostí, ale také přináší nové dotační programy.

 

 

IPRÚ

Po mnoha měsících byl úspěšně dokončen a schválen Strategický dokument – IPRÚ, jehož prostřednictvím mají města, obce a další subjekty v území šanci čerpat z evropských fondů až 2,6 mld. Kč. Ten byl, až na jeden hlas, schválen minulý týden zastupitelstvem Jablonce n./N. a tento čtvrtek i libereckým zastupitelstvem.

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace říká: ,,Jsem rád, že se jako lichá ukázala tvrzení opozice, zejména Starostů, že se strategický dokument nestihne zpracovat a schválit. Naopak při konzultacích na MMR s experty byla vyzdvihnuta a pozitivně hodnocena provázanost a synergie jednotlivých řešených problematik.“

Pro připomenutí někdejší vyjádření lídra nejsilnějšího opozičního klubu, zastupitele Michala Hrona:

Michal Hron (SLK): ,,Už se to netýká jenom neschopného Korytáře, je to vážný problém nás všech.“

Michal Hron( SLK): „Navrhujeme převést odpovědnost a gesci za přípravu IPRÚ na primátora Batthyányho a odebrat ji náměstkovi Korytářovi.“  

 

Dotační fond

Včerejší zastupitelstvo schválilo i zřízení nového Dotačního fondu, který pod sebe začlení všech osm stávajících fondů.  Na podporu sportu, ekologie, kultury, vzdělávání nebo programy prevence je v rozpočtu vyčleněno 16,8 mil. Kč.   

Žadatelé už nebudou muset kopírovat všechny doklady jako doposud, ale bude stačit přehledné vyúčtování, některé dokumenty bude stačit předložit jen jednou a na každoročně, jako doposud.  Budou zavedena přehledná a jasná pravidla pro hodnocení jednotlivých projektů bodovým systémem, u vybraných fondů budou hodnotit i externí hodnotitelé-odborníci.

V roce 2016 by měla být vyhlášena dvě hlavní kola výzev. První bude vyhlášena nyní na tento rok, druhá pak na podzim. Ta se ale bude týkat již roku 2017 a to proto, aby žadatelé o dotace věděli již na začátku roku, zda byl jejich projekt podpořen, a peníze získali nejpozději v únoru a nikoliv až v polovině roku nebo po prázdninách, jak tomu bylo  doposud.  

Jan Korytář: „Těší mě, že zastupitelstvo schválilo i nové programy, týkající se posílení spolupráce s partnerskými městy, nebo program, který podpoří projekty libereckých občanů či organizací, kteří organizují tvz. rozvojovou pomoc v méně rozvinutých zemích. Osobně vidím hlavní význam dotačních programů v tom, že podporují aktivní občany našeho města, kteří se snaží dělat něco pro druhé, ať už jde o oblast sportu, kultury nebo ekologie. Slova opozice o projídání rozpočtu nebo vyhazování peněz jsou nepochopením toho, že Liberec není jen radnice, její odbory a organizace, ale všech sto tisíc obyvatel našeho města, pro jejichž kvalitní život má vedení města vytvářet dobré podmínky.“  

Bod refinancování dluhopisu byl na základě dohody se zástupci opozice i koaličního partnera stažen, abychom mohli prodiskutovat ještě některé otázky. Objem této operace a možné dopady na rozpočet jsou tak významné, že je cílem najít na konečném řešení co nejširší shodu.

 

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.