Některé dotační programy budou malá domů spřízněným neziskovkám

Celkem 21 dotačních programů v 6 oblastech podpory navrhuje rada města libereckému zastupitelstvu ke schválení. K rozdělení se v jednotlivých výzvách navrhuje celkem 14.850 tis. Kč. Jsou mezi nimi i program 1.2 Veřejná zeleň a program 1.3 Odpady. Účelem a důvodem poskytování dotací v úhrnu 900 tis. Kč je zapojit veřejnost do plánování a zkvalitňování veřejné zeleně a efektivního nakládání s odpady.

„Tento bohulibě znějící účel je ve skutečnosti obcházení zákona o veřejných zakázkách a směrnice města pro zadávání zakázek. Mělo by to být totiž samo město, které bude plánovat údržbu veřejných prostředků a zadávat transparentně zakázky, kterými se bude plán plnit. Podle pravidel navrženého programu se může přihlásit kdokoliv, a splní‑li podmínky, zakázku skrytou pod dotaci dostane,“ vyjadřuje svůj nesouhlas Michal Hron, zastupitel za Starosty pro Liberecký kraj (SLK). 

Starostové jsou přesvědčeni, že programy 1.2 a 1.3 jsou účelově připraveny pro spolky blízké Janu Korytářovi, Karolíně Hrbkové a dalším lidem navázaných na Změnu pro Liberec. „Úkolem neziskovek v této oblasti je vytvářet občanský tlak na městské orgány, aby se město o veřejnou zeleň a odpady staralo, jak má. Jistě jsou také chvályhodné dobrovolnické akce či projekty, avšak vyžadují‑li si finanční krytí některých nákladů, např. nářadí nebo materiál, potom se tyto peníze nemohou poskytovat formou dotace. Taková akce musí být dopředu odsouhlasena v radě nebo zastupitelstvu města a plátcem případných výdajů musí být vždy město, nikoliv spolupracující neziskovka či jednotliví občané,“ vysvětluje Jiří Šolc, zastupitel za SLK.

Starostové nesouhlasí ani s kritérii, která jsou jednotná pro všechny programy. Nejsou totiž zaměřena na hodnocení toho, jak naplňují účel vyhlášeného programu, nýbrž převážně jen na kvalitu zpracování projektu. Obsah hodnotících kritérií se také překrývá a zejména nestanoví konkrétní počet bodů pro hodnocení úrovně splnění kritéria. „Tím se otvírá široký prostor pro subjektivní přiřazování bodů hodnotiteli. Bude záležet jen na nich, kolika body ocení, jak je např. projekt přínosný pro širokou veřejnost na škále 12 až 15 bodů, nebo pro významnou část veřejnosti na škále jen 8 až 11 bodů,“ upřesňuje Michal Hron, zastupitel za SLK.

 

Místo medaile za zásluhy kontrola inspekce

Starostové pro Liberecký kraj zvažují navrhnout ředitele Botanické zahrady Liberec na udělení medaile města za celoživotní zásluhy pro město Liberec. Doktor přírodních věd a botanik Miloslav Studnička by tak měl podle Starostů následovat dr. Josefa Janečka, bývalého ředitele Zoologické zahrady Liberec, kterému udělení medaile schválilo Zastupitelstvo města Liberec v říjnu minulého roku.

„Podobně jako dr. Janeček si zaslouží uznání Liberečanů i dr. Studnička. Ředitelem se stal v roce 1990 a za uplynulých 25 let se zasloužil o rozsáhlou modernizaci expozic, výstavních pavilonů a rozšíření botanické sbírky,“ zdůvodňuje Michal Hron (SLK).

V letech 1995-2000 byly v botanické zahradě za vedení dr. Studničky postupně demontovány nevyhovující zastaralé skleníky a nahrazeny zcela novými a jedinečnými pavilony. Ve spolupráci s arch. Vaněčkem vzniklo tehdy devět nových výstavních pavilonů, které na sebe těsně přiléhají a jejich vzhled symbolizuje tvar buňky. Desátý pavilon leknínů přibyl v roce 2014 za přispění prostředků Evropské unie.

„Ředitel Studnička dokázal udržet vysokou kvalitu expozic Botanické zahrady i přes to, že se příspěvek zřizovatele již na několik let zastavil na částce mezi 10 až 11 mil. Kč. Na rozdíl od botanické zahrady se například zoologické zahradě zvýšil příspěvek od roku 2010 z původní částky 24 mil. Kč o téměř 30 % na 31,3 mil. Kč,” uvedl Jaroslav Zámečník, zastupitel za Starosty a předseda dozorčí rady Botanické zahrady Liberec.

Svůj nápad budou chtít Starostové dotáhnout do konce, přestože náměstek Ivan Langr poslal počátkem ledna 2016 na ředitele Botanické zahrady Liberec kontrolu z České inspekce životního prostředí. Kontrola má podle sdělení náměstka Langra prověřit, jestli byly o převozu sukulentů do Botanické zahrady v Teplicích a Státního zámku Libouchovice v srpnu 2015 vyhotoveny požadované protokoly. 

Tisková zpráva SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného