19. Únor, 2016

ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které v obvodu školy skutečně bydlí je však pouze 54, zbytek změnil bydliště během posledních 3 měsíců. Z tak masívního počtu stěhování rodin lze usoudit, že většina z nich se „přistěhovala“ podvodně. …

19. Únor, 2016

V Liberci v loňském roce znatelně ubylo organizátorů podvodných předváděcích akcí, tzv. šmejdů. Jde o zjevný pozitivní důsledek aktivního přístupu radnice, České obchodní inspekce (ČOI), Městské policie Liberec (MP) a organizací pečujících o seniory, jako je třeba Komunitní středisko Kontakt. Nekalé obchodní praktiky ale na druhou stranu stále dominují zhruba polovině kontrolovaných akcí….