23. Únor, 2016

To je cíl projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.  „V rámci tohoto projektu budou vybraná evropská města spolupracovat v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center,“ popisuje Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru…