Série besed k novému návrhu územního plánu odstartovala v Ruprechticích

Sérii sedmi veřejných besed k novému návrhu územního plánu zahájilo statutární město Liberec v Ruprechticích. Úvodní beseda se týkala také sousedních severních okrajových částí. O důležitých změnách v novém návrhu se tak dozvěděli i obyvatelé Krásné Studánky, Radčic, Kateřinek a Rudolfova.

O tom, že Liberečané mají o podobu nového územního plánu zájem, svědčila zaplněná jídelna ruprechtické základní školy, kam ve středu 2. března dorazilo téměř 100 lidí. Druhou besedu radnice uspořádala v pondělí 7. března na ZŠ Aloisina výšina a zaměřila se na Kunratice a Starý Harcov.

„Jsem ráda, že na besedy dorazilo tolik lidí. Příjemně mě překvapilo, že i přes výhrady občanů proběhly ve vstřícné atmosféře. Podněty občanů byly konstruktivní a sešlo se nám několik nových připomínek,“ řekla náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí a určená zastupitelka Karolína Hrbková.

Diskutovat s občany přišli také projektanti Jiří Plašil a Oldřich Lubojacký, pracovníci Odboru hlavního architekta libereckého magistrátu a za vedení města náměstek Jan Korytář. „Jsme tady, abychom si vyslechli vaše návrhy a připomínky. Územní plán je vždy kompromis a naším cílem je vyhovět co nejvíce občanům, ale přitom hájit veřejný zájem,“ zahájil první besedu náměstek Jan Korytář. V úvodu projektant Jiří Plašil představil nejzásadnější změny, které byly provedeny od poslední zveřejněné a projednané podoby nového územního plánu v roce 2013. Potřebu změn v připravovaném územním plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu 2015. Jedná se o koncepční změny týkající se například rozsahu zastavitelného území města s ohledem na regulaci plošného rozvoje. Nový návrh podporuje oživení zástavby zejména v centrální části města a klade důraz na ochranu krajiny. Byl proto posílen a závazně vymezen systém zeleně ve městě.

Jan Korytář a Karolína Hrbková na besedě

Obyvatelé Ruprechtic a okolních částí se tak dozvěděli o redukci ploch pro bydlení, doplnění plochy pro zvířecí hřbitov v Kateřinské ulici, o úpravách v lokalitě „Perena“, zpřesnění mimoúrovňové křižovatky v Krásné Studánce nebo o doplnění spojky pro pěší a cyklisty v Ladově ulici. Právě redukce ploch pro bydlení se přímo dotýká některých majitelů pozemků a i s navrženými změnami nesouhlasí. Mají obavy, že podle nového územního plánu nebudou moct na svých pozemcích stavět a ty se tak stanou bezcennými. „Žádné projednávání územního plánu se neobejde bez připomínek, ale zásahy do soukromého vlastnictví jsou vážná věc, kterou nemohu brát na lehkou váhu. Ekonomické aspekty územního plánu jsou samozřejmě pro rozvoj města důležité a slibuji, že si najdu čas a přípravě nového územního plánu budu věnovat zvýšenou pozornost,“ zdůraznil primátor Liberce Tibor Batthyány.

Podle náměstkyně Karolíny Hrbkové sice dochází k určité redukci ploch, ale jedná se o plochy, které jsou nezastavitelné již v platném územním plánu. „Tyto plochy tudíž nijak neznehodnocujeme. Pokud jsme přistoupili k určitému omezení prostoru pro rozvoj, pak se tak dělo zejména na okraji města. Samozřejmě se snažíme vycházet vstříc všem občanům, kteří nám pošlou své připomínky, ještě víc, pokud jsou ve veřejném zájmu. V odůvodněných případech je možné návrh územního plánu upravit do listopadu, kdy proběhne veřejné projednávání,“ vysvětlila Karolína Hrbková.

Při diskuzi v Ruprechticích se občané ptali na možnost změny plochy nezastavitelné zeleně na rekreačně sportovní zónu v odtržené lokalitě Bělidlo, kde postupem let vznikla zahrádkářská kolonie. Další dotazy se týkaly obavy z ohrožení zásob podzemní vody v případě další výstavby domů nebo možnosti rozšíření komunikace pro případné vybudování chybějících chodníků. Architekt Jiří Plašil vysvětlil, že investice přímo nejsou předmětem územního plánu a že rozšiřování komunikací často brání přilehlé pozemky v soukromém vlastnictví. Dotazy směřovaly také na řešení vzhledu nové zástavby v krajinářsky cenné lokalitě Radčič a na výstavbu bytových domů v lokalitě Horská.

Ve Starém Harcově a v Kunraticích k zásadním změnám v novém návrhu nedošlo. I přesto přišly na besedu tři desítky místních občanů. V diskuzi se zajímali například o to, zda se nový územní plán dotkne jejich pozemků nebo jestli bude mít vliv na rozšíření zástavby. Statutární město Liberec seznámí občany s novým návrhem územního plánu na celkem sedmi besedách. Ty se budou konat v průběhu března postupně v různých částech Liberce, vždy od 18.00 hodin. S návrhem územního plánu Liberce se občané mohou seznámit také na stránkách www.UzemniPlanLiberec.cz, kde najdou všechny důležité informace a například i zvukové záznamy z proběhlých besed. Všechny důležité výkresy návrhu si mohou fyzicky prohlédnout od 1. března do 15. dubna 2016 v přízemní pasáži obchodního centra Forum. Ve stejném termínu je veřejnosti v budově radnice k dispozici informační kancelář, kde se lidem věnují pracovníci Odboru hlavního architekta.

Připomínky k návrhu je možné podávat do pátku 15. dubna 2016. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a připomínek občanů bude návrh projektantem upraven a předložen k veřejnému projednání na podzim letošního roku. Před tím proběhnou další besedy s veřejností. Nový územní plán by měl být schválen v polovině roku 2017.

 

Nový územní plán Liberec – kliknutím zvětšíte

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.