Německočeská výstava Liberec 1906 – neváhejte a navštivte

Když se v roce 1906 otevíraly brány čerstvě dokončeného rozsáhlého výstaviště nad novou libereckou přehradou, netušili organizátořiNěmeckočeské výstavy Liberec 1906 [Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906], že se bude jednat o největší výstavní aktivitu města, která nenajde svého pokračovatele. I přes mnohaletou tradici LVT – Libereckých výstavních trhů –, jejichž historie spadá do počátku dvacátých let 20. století, nebyla obdobná přehlídka ve městě pod Ještědem znovu zorganizována.

Dnes, po 110 letech, spíše jen tušíme její obrovský rozsah. Během jednoho roku byly vybudovány desítky pavilonů leckdy opravdu olbřímích rozměrů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech myslitelných souvisejících odvětví prosperujících v oblastech tzv. bohatých Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem. Společný projekt Oblastní galerie Liberec a Severočeského muzea v Liberci přináší v rámci výstavy a stejnojmenné doprovodné publikace rekapitulaci a interpretaci vzniku, průběhu, historických souvislostí a ohlasu této zcela jedinečné akce, jež výrazně překročila horizont nejen samotného města, ale zasáhla do celých tehdejších Německých Čech.

Část prezentovaná v Oblastní galerii Liberec představuje na 80 dohledaných uměleckých děl, která byla na výstavě v roce 1906 prezentována v samostatném uměleckém pavilonu architekta Josefa Zascheho. Řada těchto obrazů, plaket, kreseb a grafik byla zakoupena do sbírek tehdejší Moderní galerie (dnes Národní galerie v Praze), kde se nachází doposud. Jedná se o díla a autory, kteří patří ke generaci pozapomenutých a opomíjených umělců.

Jejich tvorba vychází z tradic 19. století a jasně následuje dobové umělecké snahy, například symbolismus, především však odkazují na orientaci na mnichovskou a vídeňskou malbu přelomu století. Součástí prezentace v Severočeském muzeu jsou architektonické plány a fotografie původních staveb výstavních pavilonů nacházejících se na rozsáhlém výstavišti mezi dnešní Husovou třídou a libereckou přehradou. Snahou této expozice je přiblížit kulturně-historické souvislosti a ukázat rozmanitou škálu propagačních materiálů výstavy a autentických exponátů z okruhu dobového průmyslu i uměleckého řemesla.

Prezentována je také inscenace dobové instalace velkého výstavního sálu muzea k příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I., jedinečné exponáty z odkazu barona Heinricha Liebiega, originální exponáty z tehdejší Liberecké výstavy hudby a instalace expozice kulturních dějin – tzv. Soukenické světnice.

Výstava má i vlastní webové stránky www. 1906.cz přičemž za pozornost stojí zejména interaktivní mapa, na které lze vidět, kde jednotlivé pavilony stály a konfrontovat je tak s dnešní situací.

převzato z http://liberec-reichenberg.net/

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Osobností prvního československého prezidenta, který se tolikrát nebál jít proti proudu, se dnes ohání kde kdo. Jaký ale ve skutečnosti byl, na to se
Pro všechny, které zajímá a kterým není lhostejný osud lidí, kteří nemají střechu nad hlavou, přinášíme pozvánku na zajímavou akci. formát akce: konference a
V úterý 24. října se bude v Liberci debatovat o dluzích a exekucích. Jak se na to dívají dluhoví poradci, exekutoři, zaměstanavatelé nebo třeba
Zajímá Vás, jak v Českých zemích probíhala kupónová privatizace, fenomén devadesátých let a jeden ze symbolů české restaurace kapitalismu? Kdo neměl možnost shlédnout unikátní