Leden 2016 – hlasování č. 15 – Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu SML a správní rady dílčích fondů Dotačního fondu SML

Podle opozice (Hron) volíme jakési členy do orgánu (správní rady), který jsme nezřídili. Navrhuji doplnit usnesení textem, že zastupitelstvo města zřizuje správní rady jako výbory zastupitelstva ve smyslu § 117 zákona o obcích pro 6 oblastí dotační podpory (6 dílčích fondů). Toto nebylo přijato. Opozice se obává, že vyúčtování a kontrola čerpání těchto dotací se zkomplikuje. Dále poukazuje na skutečnost, co se bude dít při porušení rozpočtové kázně a aby někdo nebyl trestán dvakrát.

Koalice – metodika při postupu v případě porušení rozpočtové kázně zohlední všechny případy a nemělo by docházet k dvojímu postihu. Dále podle opozice (Šolc) je vyslovována obava, zda například při vytváření statutu a pravidel čerpání ekofondu ze strany náměstka Korytáře nedochází ke střetu zájmu. Gábor z TOP 09 zase vyslovil připomínku, že s jeho stranou nebylo konzultováno obsazení správních rad. Odpověď – nenominoval jste včas zástupce. Další část opozice (Červinka) měla připomínky k objektivitě budoucího hodnocení podle navržených pravidel. Upozorňovala, že tento postup může umožnit financování programů i u projektů, které nebudou mít přínos pro město. Koalice (Batthyány) – si myslí, že každý z náměstků včetně jeho osoby má gesčně svůj fond v rukou a tak k němu přistupuje z hlediska hodnocení. Dále byly řešeny připomínky k podílu kofinancování projektů z jednotlivých fondů.

Tyto rozdílné přístupy odráží hlasování jednotlivých zastupitelů.

Návrh by přijat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Na stole byl návrh na podstatné omezení hazardu ve městě, který předpokládal zákaz všech heren a provozování výherních automatů například v restauracích. Místo toho mělo
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS a.s.), aby prezentoval
Pan primátor Batthyány si pozval na květnové zasedání zastupitelstva SML p. Ing. Kittnera jako nominanta do DR Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS
Koalice (Hrbková) – ve spolupráci se zahraničními partnery bude proveden průzkum prostředí, ve kterém stromy žijí a bude vyvinut speciální substrát, zakoupíme dřeviny a vysadíme je