Korytář chce předluženému Liberci pomoci i jako senátor

Jan Korytář se rozhodl kandidovat do senátu ve volebním obvodu Liberec. Kromě něho totiž nekandiduje žádný významný politik z Liberce. Zatím největšími favority byli dosud politicky neznámý Marek Vávra za hnutí ANO a Michael Canov, starosta Chrastavy, která je dokonce mimo volební obvod. Hlavním volebním tématem Jana Korytáře je zvýšení daňových příjmů od státu pro město Liberec, jehož finance má na starost jako náměstek primátora. Další témata představí postupně během kampaně.

Vzhledem k tomu, že Jan Korytář má ze všech kandidátů nejužší vazby na velmi zadlužený Liberec, chce v senátu mimo jiné dosáhnout toho, aby Liberec jako páté největší město České republiky dostával z rozpočtového určení daní stejně peněz na obyvatele jako čtvrtá Plzeň, které připadá 1,6 násobek toho, co Liberci.

Jan Korytář k tomu dodává: „Uvědomil jsem si, že Přemysl Sobotka z ODS byl v senátu dvacet let, aniž by v tomto Liberci pomohl. Díky neschopnosti senátorů a poslanců za ODS, ČSSD, KSČM či nově ANO díky nespravedlivému koeficientu Liberec přišel na daňových příjmech o miliardy korun, které mu chybí na jeho rozvoj. Pro Liberec je to stejně drtivé jako korupce.“ Liberec každoročně přichází oproti Plzni, Brně či Ostravě o zhruba 600 mil. Kč.

Jan Korytář se v Liberci narodil, žije a je zde také dlouhodobě politicky aktivní. Je mu 44 let, vystudoval obchodní akademii v Liberci a ekologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1994 založil ekologickou organizaci Čmelák – Společnost přátel přírody, která dodnes úspěšně realizovala desítky projektů. V roce 2014 založil Krajské protikorupční pracoviště, které je jedinou organizací zabývající se protikorupčními aktivitami v Libereckém kraji.

Od roku 2006 je Jan Korytář členem zastupitelstva města Liberec, od roku 2012 i Libereckého kraje. Před lety si vytkl za cíl odstranit z vedení města ODS a s ní svázané korupční praktiky, což se mu nakonec podařilo. I díky tomuto tématu vyhrál dvakrát po sobě se Změnou pro Liberec komunální volby. Po volbách v roce 2010 byl krátce primátorem Liberce, od voleb v roce 2014 je náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Jan Korytář je předsedou politického hnutí Změna, v minulosti byl členem Strany zelených, se kterou však dodnes úzce spolupracuje.

Příloha:
Základní informace o Janu Korytářovi, kandidátu do senátu za volební obvod č. 34 – Liberec.

Mgr. Jan Korytář, kandidát do senátu za volební obvod č. 34 – Liberec
44 let, narozen 18. 4. 1972 v Liberci, svobodný, tři děti s jednou partnerkou.

Vzdělání: Střední ekonomická škola v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Ochrana a tvorba životního prostředí.

Členství v politických organizacích: 2004 – 2012 člen Strany zelených, od roku 2012 člen politického hnutí Změna.

Politické funkce: člen předsednictva Strany zelených (do roku 2008), předseda politického hnutí Změna (od 2012), zastupitel statutárního města Liberec (od roku 2006), zastupitel Libereckého kraje (od roku 2012), primátor města Liberce (2010-2011), náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace (od roku 2014).

Majetkové poměry:

Vlastnictví nemovitostí: pozemek o vel. 1,5 ha (louky, zamokřené plochy) v k. ú. Horní Maxov, č. LV 1061 (pořizovací cena 151.000 Kč), p.p.č. 2105 a 2106 v k.ú. Starý Harcov, obec Liberec, podílové spoluvlastnictví – 1/2, pořizovací cena 1 mil. Kč.

Příjmy v roce 2015: Čmelák – Společnost přátel přírody – 8.160 Kč, politické hnutí Změna – 9.480 Kč, Statutární město Liberec – 582.702 Kč, Liberecký kraj – 52.400 Kč, Samostatná výdělečná činnost – 39.200 Kč. Zápůjčka na koupi pozemku 131.161 Kč, věřitel Čmelák – Společnost přátel přírody, úvěr 103.357 Kč, věřitel Česká spořitelna. 

Charita a dary 2015: Čmelák – Společnost přátel přírody 1.200 Kč, Krajské protikorupční pracoviště 25.000, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 1.200 Kč, Most 365 Kč, Lékaři bez hranic 3.600 Kč, politické hnutí Změna 42.000 Kč, celkem na darech 73.365 Kč.

Zakladatel/spoluzakladatel organizací: Čmelák – Společnost přátel přírody (založen v roce 1994), Změna pro Liberec (založena v roce 2010), Změna pro Liberecký kraj a politické hnutí Změna (založeno v roce 2012), Krajské protikorupční pracoviště (založeno v roce 2014).

Dosavadní úspěšné dlouhodobé projekty:

Nový prales: přeměna smrkových monokultur na Ještědském hřebenu, vzorový projekt na desítkách hektarů, zapojení stovek dobrovolníků a tisíců dárců.

Mokřady Jablonné v Podještědí: přeměna zanedbaného území plného skládek na rekreační oblast s osmi novými tůněmi a novými stanovišti pro život vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Společné proti korupci: dlouhodobý projekt informující veřejnost o hlavních korupčních a klientelistických kauzách v Liberci a jeho okolí, web nasliberec.cz, jediný protikorupční projekt v Libereckém kraji.

Lesní bioškolky: obnova malých lesních školek, ve kterých se bez chemie pěstují sazenice původních stromů a keřů pro výsadby do lesa i volné krajiny, včetně vzácných a ohrožených druhů dřevin a rostlin.

Změna pro Liberec a Změna pro Liberecký kraj: zezdola vzniklá politická uskupení, založená na občanských osobnostech, která uspěla v komunální a krajské politice.

Silné stránky: vytrvalost, pracovitost, schopnost motivovat ostatní a překonávat překážky, komunikace, rozhodnost, vizionář.

Schopnosti a dovednosti: strategické plánování, projektové řízení, řízení organizací, vedení lidí.

Zájmy a záliby: plavání, focení, pobyt v přírodě, zahradničení, osobní rozvoj.

Politické názory: vlastním příběhem spíše pravicový – odpovědnost jednotlivce za vlastní život a úspěch je klíčová, vztahem k ostatním spíše levicové názory – ne všichni mohou být úspěšní, dobře nastavená solidarita s různě znevýhodněnými se společnosti vyplatí.
Osobní mottoKdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“

Co se mi v životě nepovedlo, na co nejsem hrdý: rozpad vztahu po dvaceti letech.
Co se mi v životě povedlo, na co jsem hrdý: dělat vždy to, co má smysl.

Hlavní téma, se kterým jdu do senátních voleb:

Spravedlivé daně pro Liberec – Liberec je na tom mezi českými městy nejhůře, pokud se týká daňových příjmů, k čemuž se přidává i extrémní zadlužení, pozůstatek minulých dob.

V čem je problém?

Daňové příjmy českých měst a obcí jsou rozděleny do několika pásem.

Pásmo 1 je Praha, která získává na jednoho obyvatele 3,4 násobek základu

Pásmo 2 jsou Brno, Ostrava a Plzeň, které získávají 1,6 násobek základu.
Liberec je páté největší město v ČR a první v pásmu 3, kde jsou města, která získávají už pouze základ, tedy koeficient 1.

Kdyby měl Liberec stejný koeficient jako Plzeň, tedy 1,6, měli bychom ne 1 miliardu, ale 1,6 miliardy, tedy o 600 milionů ročně v rozpočtu navíc. Splátky dluhu jsou zhruba 170 mil. Kč ročně. Máme přitom stejně jako Plzeň ZOO, Botanickou, třísouborové divadlo, tramvaje i autobusy.

S tímto pro Liberec vysoce nespravedlivým faktem, který přispívá k tomu, že na mnoho věcí nejsou peníze, nic neudělali ani politici ODS, ani ČSSD, ani ANO, kteří byli v minulých letech voleni jako poslanci či senátoři. Tyto strany měly či mají  přitom své ministry financí.

Možná se někteří lidé pousmějí, co zmůže jeden senátor za hnutí Změna. Jaké je ale jiné řešení, než se o to pokusit? Toto téma může mít pozitivní dopad pro nejméně sto tisíc lidí v Liberci, ale přeneseně i pro celý region.

Když jsem před deseti lety rozhodl bojovat s korupcí v Liberci, mnozí se mi také smáli. Včetně tehdy všemocné ODS. Dnes má liberecká ODS preference 5 % a je v opozici. Korupční chobotnice dostala těžký úder a je mimo hru. Svůj úkol jsem splnil.
Stejně tak se jednou změní tento nevýhodný koeficient pro Liberec. I kdyby se mi podařilo zvýšit ho „jen“ o desetinu na 1,1, znamenalo by to ročně pro Liberec 100 milionů navíc. A to se vyplatí.

Další důvody, proč jsem se rozhodl kandidovat: Nemyslím si, že by liberecký senátní obvod měl zastupovat starosta Chrastavy, která není ani v našem volebním obvodu. Stačí, že nás v parlamentu zastupuje pan Komárek z Prahy. Podnikatele Vávry, který kandiduje za ANO, si osobně vážím, ale je to další z řady politiků, kteří nemají žádné zkušenosti a jejich hlavní devizou je obrázek Andreje Babiše na plakátech a jeho peníze. Navíc si myslím, že více moci pro Andreje Babiše může být pro tuto zemi nebezpečné. Nakonec však rozhodnou voliči. Moje kandidatura by měla pomoci těm, kdo by si z výše uvedených nevybrali. Ostatní kandidáti, jako pan Ploc z Harrachova a jiní nemají podle mého názoru reálnou šanci uspět, s tímto senátním obvodem buď nemají nic společného, nebo jsou kandidáty malých neznámých stran.

Tisková zpráva hnutí Změna

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt