4. Listopad, 2016

Řešení problematiky vztahu města se společností Teplárna Liberec bude mít podle nového organizačního řádu magistrátu na starost náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. Doposud byla tato společnost v gesci náměstka Tomáše Kysely. Důvodem přesunu, který schválila rada města, je skutečnost, že náměstek Jan Korytář v roce 2016 tuto problematiku postupně…

4. Listopad, 2016

Tři miliony korun pošle ještě na sklonku roku město Liberec svým dvěma největším příspěvkovým organizacím – ZOO Liberec a Divadlu F. X. Šaldy. Peníze jsou určeny výhradně na investice a poslouží ke zlepšení zázemí či na nákup nezbytného vybavení. Návrh rezortu školství a sociálních věcí ve čtvrtek schválili zastupitelé. „Do zoo půjdou dva miliony,…