|

7. Únor, 2017

Soudní spor se týkal zmařeného investičního záměru na zástavbu pozemků – travnaté hřiště v ul. Svojsíkova, kde společnost REAL SPACE s.r.o. plánovala vybudovat bytový dům. Pan redaktor ve svém článku zapomněl uvést, že soud rozhodl, že město REAL SPACE částku 6.094.296,- Kč. za údajně zmařenou investici platit nemusí, musí zaplatit pouze  částku 413.100,- Kč s…