Pan redaktor na něco pozapomněl, město spor z 88 % vyhrálo a 6 mil. Kč platit nemusí

Soudní spor se týkal zmařeného investičního záměru na zástavbu pozemků – travnaté hřiště v ul. Svojsíkova, kde společnost REAL SPACE s.r.o. plánovala vybudovat bytový dům.

Pan redaktor ve svém článku zapomněl uvést, že soud rozhodl, že město REAL SPACE částku 6.094.296,- Kč. za údajně zmařenou investici platit nemusí, musí zaplatit pouze  částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014. Tato soudem přiznaná částka odpovídá výši nájemného, kterou společnost REAL SPACE s.r.o. uhradila v souladu s uzavřenou smlouvu.

Město uzavřelo se společností REAL SPACE s.r.o. smlouvu o nájmu a koupi najaté věci (březen 2008), společnosti se však nepodařilo získat ani pravomocné územní rozhodnutí, protože v textové části ÚP je tato plocha vedena jako sportoviště a rekreační plocha, tudíž nezastavitelná, což REAL SPACE dobře věděl. Opakované zamítnutí územního rozhodnutí pak vedlo společnost REAL SPACE s.r.o. k odstoupení od uzavřené smlouvy a o rok později( 2014) pak společnost vyzvala město k zaplacení částky 6.094.296,- Kč. za údajně zmařenou investici.

Celá věc nakonec skončila vzájemnou žalobou u okresního soudu – město žalovalo společnost o úhradu nezaplaceného nájemného a společnost REAL SPACE s.r.o. o výše uvedenou částku ve výši 6.094.296,- Kč. Proti rozsudku soudu prvního stupně se obě strany sporu odvolaly. Na základě rozsudku Krajského soudu byla městu stanovena povinnost uhradit společnosti REAL SPACE s.r.o. částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014 do zaplacení. Tato soudem přiznaná částka odpovídá výši nájemného, kterou společnost REAL SPACE s.r.o. uhradila v souladu s uzavřenou smlouvu. Dále byla zamítnuta žaloba společnosti REAL SPACE s.r.o.vůči městu na zaplacení částky ve výši 6 761 606,- Kč z titulu nároku na úhradu nákladů marně vynaložených při realizaci výstavby. Současně odvolací soud nově rozhodoval i o náhradě nákladů za obě řízení včetně nákladů za právní zastoupení.

Dovolání podalo jak město, tak společnost Real Space. Částku 413.100,- Kč s úrokem ve výši 8,05% ročně od 1.7.2014 má město čas uhradit do 26.2.2017. Snad toto  rozhodnutí soudu bude poučením pro všechny investory, že prosazovat předimenzovanou stavbu  na nezastavitelných plochách zeleně  se prostě nevyplácí.

Zuzana Tachovská, zastupitelka za Změnu pro Liberec

 

 

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
38 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Vážený pane Mračku, děkuji Vám za otevřený dopis a dovolte mi tedy na něj otevřeně odpovědět. Na prvním místě bych Vás chtěl ujistit o
Na včerejší konferenci rady města Liberce odmítlo vedení města odpovídat ohledně milionové zakázky pro kontroverzní místní firmu Investing CZ, která ji získala na víc
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.