12. Březen, 2017

Liberecký primátor Tibor Batthyány zve občany na veřejnou diskuzi k budoucnosti sportovního areálu na Ještědu. Diskuze proběhne ve středu 15. března v 17.30 na liberecké radnici. Liberecký primátor Tibor Batthyány pořádá moderovaný diskusní panel “BUDOUCNOST JEŠTĚDU NÁS ZAJÍMÁ“ pro veřejnost a média, který se uskuteční ve středu 15. března od 17.30 hodin v zasedací místnosti č….

12. Březen, 2017

Vedení města plánuje vyhlásit Liebiegovo městečko městskou památkovou zónou. Jde mu o záchranu unikátní městské čtvrti s neopakovatelným geniem loci a silnou historickou výpovědní hodnotou.  Současná městská památková zóna zahrnuje zejména oblast centra města a okolí Masarykovy ulice. Liebiegovo městečko by mělo tvořit další samostatnou vymezenou zónu, která by byla pod dohledem památkářů. Památkovou zónu…