Radním došla trpělivost s mediálními výstupy primátora a jeho muže číslo jedna

Rada města Liberce si odsouhlasila nová pravidla pro komunikaci. Většině radních se nelíbil styl, jakým primátor a jeho tajemník upravovali tiskové zprávy a mediální výstupy.

Evidentně jde o projev napjatých vztahů mezi radními ze Změny pro Liberec a primátorem Tiborem Batthyánym. Tomu jeho koaliční partneři dlouhodobě vyčítají, jakým způsobem skrze svého tajemníka Petra Neuhäusera řídí tiskové oddělení skrze které radnice komunikuje s veřejností a médii.

Situace došla až tak daleko,že rada města tento měsíc schválila zvláštní pravidla, která jasně definují, jak mají vypadat tiskové zprávy a další výstupy do médií. Jsou v nich obsaženy body, které by měly být mezi dospělými lidmi samozřejmostí, jako například, že není možné zasahovat do tiskových zpráv jednotlivých náměstků bez jejich vědomí nebo dokonce upravovat citace jednotlivých radních bez jejich souhlasu.

V pravidlech je dokonce výhradně zmíněno jméno Petra Neuhäusera, kterému se – stejně jako primátorovi – vyloženě podobné korekce a úpravy bez vědomí dotčených zakazují. Podle informací naší redakce jde o dlouhodobý problém, kdy si zejména radní za Změnu stěžovali, že jsou jim zadržovány články do radničního zpravodaje, upravovány tiskové zprávy tak, aby byl vždy upřednostňován primátor Batthyány, umlčovány kritické hlasy nebo naopak zamlčovány úspěchy a výsledky ostatních radních.

Radní ze Změny tvrdí,že se dlouhé měsíce ve věci mediálních výstupů pokoušeli o dohodu s primátorem, která, ač byla i odsouhlasena, nikdy nebyla dodržována.

Nově přijatá pravidla zní:

1. Za obsah i formu tiskové zprávy odpovídá příslušný náměstek

2. Tiskové oddělení odpovídá za kontrolu pravopisu a případně stylistickou úpravu

3. Zasahování do obsahu tiskové zprávy bez souhlasu náměstka nebo radního není přípustné

4. V případě, že tisková zpráva obsahuje citaci, musí být tato odsouhlasena tím, kdo je citován

5. Pokud se tisková zpráva vyjadřuje o činnosti jiného člena RM, musí mít tento možnost vždy se k tomu vyjádřit v téže tiskové zprávě, bez toho nebude tisková zpráva vydaná

6. Přidávání citací či dalších doplňků k tiskové zprávě bez souhlasu autora není přípustné

7. Pro články do zpravodaje, aktuality na web a další mediální výstupy platí tato pravidla obdobně.

8. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědná vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů, resp. referenti propagace a komunikace odd. tiskového a vnějších vztahů

9. Zasahování do obsahu a formy tiskových zpráv ze strany ostatních pracovníků MML, zejména ze strany vedoucího odboru KP Petra Neuhausera, nebo ze strany členů rady města, včetně primátora, je nepřípustné.

Petru Neuhäuserovi, kterého s sebou na radnici přivedl Tibor Batthyány a který byl zároveň šéfem stranické buňky ANO v Liberci, než se jí pražské vedení pro její chování rozhodlo zrušit, vyčítají radní, že se nedrží role úředníka, kterou na radnici zastává a usurpuje si roli politika, ač nebyl nikde zvolen.

Svoje výtky k působení primátora i Petra Neuhäusera shrnul náměstek pro školství Ivan Langr: „Je pro mě absolutně nepřijatelné, pokud koaliční partner zavádí cosi jako jednostranný dohled nad mediálními výstupy svých kolegů, nebo dokonce zprávy cenzuruje a dotváří podle svého. A co hůř, pokud si takovou pravomoc uzurpuje úředník, který by vůbec neměl zasahovat do politických gescí členů vedení města. Mám pocit, že v mnoha věcech někteří zástupci koaličního partnera ještě politicky a lidsky nedozráli, a obávám se, že už asi ani nedozrají.“

Podobně jako Langr vnímá jako problematické mediální působení Tibora Batthyányho i Petra Neuhäusera jeho kolega, náměstek pro ekonomiku Jan Korytář. Ten navíc zmiňuje, že se situaci opakovaně snažili řešit dohodami, které ale následně nebyly dodržovány: „Není to nijak příjemné, že jsme tato pravidla museli schvalovat v radě, mělo by to platit automaticky. Bohužel, všechny dosavadní ústní domluvy k ničemu nevedly. Bylo chybou, že jsme souhlasili s tím, aby byl na místě vedoucího odboru kancelář primátora pan Neuhauser, který bohužel často neumí rozlišit svoji funkci vedoucího zaměstnance radnice od funkce člena ANO, resp. zástupce jednoho politického klubu.

Petr Neuhäuser na dotaz, co kvýtkám na svoji osobu říká, naší redakci odpověděl: „Omlouvám se, ale nepřísluší mi komentovat usnesení rady města.“ Primátor Tibor Batthyány neodpověděl vůbec.

Petr Neuhäuser je bývalý liberecký podnikatel, který se ale rozhodl pro politickou kariéru a vstoupil do hnutí ANO. Patří mezi nejbližší straníky kolem primátora Tibora Batthyányho, který jej také s sebou na radnici přivedl na místo vedoucího odboru kanceláře primátora. Spolu s Batthyánym byl ale z ANO před Vánoci loňského roku vyloučen. Ostatní radní mu ale vyčítají, že si plete úřednické místo s politickým angažmá.

Jaroslav Tauchman

 

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
185 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a