BusLine je krok od ovládnutí dopravy v kraji – s vědomím či za zády hejtmana Půty?

 Liberecký kraj aktuálně vyhodnocuje průběh dvou zakázek na dopravní obslužnost v oblastech Východ (okresy Semily a Jablonec nad Nisou) a Sever (okres Liberec). Svoje nabídky podali pouze současní dopravci a to BusLine a ČSAD Liberec. A výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění  (jen pro vybrané dopravce) vykazuje opět několik znaků manipulace.

V současné době je vysoutěžená cena za 1 km pro BusLine na Východě za necelých 30 Kč a pro ČSAD Liberec na severu za 26,80 Kč. K tomu od ledna dostávají od kraje zhruba 3 Kč/km na vyšší mzdy řidičů. V aktuálním jednacím řízení stanovil kraj maximální ceny ale ještě vyšší – pro oblast Sever 33,50 a pro Východ dokonce 35,50 Kč/km.

Nabídky, které dopravci podali, vzbuzují podezření, zda soutěž skutečně probíhala podle všech pravidel. Proč? Protože v hlavní oblasti Východ, kde ročně autobusy najedou 5,9 mil. km, podalo ČSAD Liberec, které navíc nemá potřebné kapacity na rozšíření svého záběru, nabídku jen o 1 haléř pod maximální cenou a BusLine pak nabídku o pouhých 10 haleřů nižší než maximální cena. Při ročním nájezdu 5,9 mil. km dělá nárůst ceny v oblasti Východ oproti roku 2016 neuvěřitelných 30 milionů Kč ročně.

Vyšší mzdy řidičů jako záminka

Jako vysvětlení se nabízí vládou schválené navýšení mezd řidičů. Jenže – průměrně najede jeden řidič měsíčně cca 3500 – 4000  km. Při navýšení ceny o 5 – 6 Kč na 1 km by to dělalo na jednoho řidiče po odečtení sociálního a zdravotního pojištění cca 15 tisíc hrubého navíc k současné mzdě.  Přitom vždy se mluví o částce mnohem menší.

Vyšší mzdy řidičů si celostátně prosadil právě BusLine, skrze odbory, které má pod kontrolou. Byly to odbory BusLine, které pohrozily celostátní stávkou, aby do ní pak sami nevstoupily. S jedinou výjimkou, kterým je středisko Česká Lípa, kde jsou odbory, které nemá vedení firmy pod kontrolou. Shodou okolností byla stávka původně naplánována jen několik dní poté, co proběhlo otevírání obálek.

Náhoda? Nemyslím si…

U výběrového řízení došlo ještě k jedné na první pohled nenápadné, ale přesto zásadní věci. Podle původního programu se měly nejprve otevírat obálky na oblasti Sever, kde zatím jezdí ČSAD Liberec. A až půl hodiny poté obálky na oblasti Východ, kde jezdí BusLine. V průběhu výběrového řízení ale měl přijít organizátorovi soutěže z kraje pokyn, aby toto pořadí upravil. Veřejné zakázky na kraji patří pod náměstka Marka Pietra. Toto opatření mělo jeden zcela pragmatický důvod.

Připusťme, že ne vše v našem kraji probíhá férově a transparentně a že mohla existovat neformální dohoda některých politiků a firem o rozdělení sfér vlivu. Ve chvíli, kdy kraj připustil do soutěže jen omezený počet dopravců, vytvořil pro to ideální podmínky. Bylo jasné, že nikdo cizí nemůže přijít s libovolnou cenou a to vytvořilo prostor pro různé „dohody“.

Původně se v 15:00 měly otevírat obálky na oblast Sever a v 15:30 na oblast Východ. Tento postup skýtal jistotu pro menší ČSAD Liberec, že případně uzavřená dohoda o cenách bude ze strany silnější a dravější firmy také dodržena. Pokud by se tak nestalo, mohlo by následně podat ČSAD Liberec nabídku nikoliv o 1 haléř, ale o výrazně méně na oblast Sever. Pak by naopak na Východě nemusel vyhrát BusLine, nebo by musel nabídnout podstatně nižší cenu, než 35,40/km. Každých 15 haléřů na této zakázce je pro BusLine vzhledem k tomu, že ročně najede cca 6 mil. km, celkem 1milion korun.

Vše nakonec proběhlo ale opačně. Necelý týden před odevzdáním nabídek přišel účastníkům „soutěže“ email od advokátní kanceláře HVH Legal, který pořadí změnil. Nejprve se otevíraly obálky na oblasti Východ, kde se ukázalo, že vyhrál BusLine, když ČSAD Liberec podalo nabídku jen o 1 haléř nižší, než byla maximální cena. Do odevzdání obálek na druhou oblast –  Sever – pak zbývalo ještě necelých 30 minut.

Původní plán otevírání obálek na základě zápisu z jednání

1. Oblast Sever 27. 3. v 15:00

2. Oblast Východ 27. 3. v 15:30

 

Upravený plán otevírání obálek na základě emailu z advokátní kancelář HVH Legal

(pořadí otevírání obálek je přehozeno)

 

1. Oblast Východ 28. 3. v 16:00

2. Oblast Sever 28. 3. v 16:30

 

Celá záležitost pak s největší pravděpodobností proběhla tak, že ve chvíli, kdy si BusLine byl jistý, že vyhrál za předem dohodnutých podmínek oblast Východ, měl ještě prostor rozhodnout se, jakou nabídku podá na oblast Sever. Stačilo mít připraveno jen několik obálek s různými cenami. A skutečně – na Sever podal nakonec BusLine o několik haléřů lepší nabídku, než ČSAD Liberec, které se tak rázem ocitlo mimo hru. Tento krok je více lidmi z prostředí autobusové dopravy vnímán jako podraz a pokus ovládnout celý trh s autobusovou dopravou v kraji se všemi z toho vyplývajícími riziky.

Jeden z odborníků, kteří se autobusovou dopravou zabývají, upozornil na zajímavou věc: Zatímco na Východě, kde má BusLine veškeré zázemí, nabídl cenu 35,40 Kč, pak na Severu, kde dosud jezdí ČSAD Liberec, a kde si BusLine bude muset zázemí teprve vybudovat, nabídl cenu jen o několik haléřů nižší, než ČSAD Liberec, které nabídlo 32,98.

 

Východ

Sever

Kilometrů ročně

5,9 mil.

3,7 mil.

Aktuální cena

 

 

Maximální cena v soutěži

35,50

33,50

Nabídka ČSAD

35,49

32,98

Nabídka BusLine

35,40

32,84

 

 

 

 

Klíčovou otázkou je, zda se celá záležitost odehrála s vědomím nebo bez vědomí hejtmana Půty.

Existují v zásadě jen dvě možná vysvětlení

Horší varianta je to, že vše je jen divadlo, které probíhá na základě zákulisních dohod, do kterých je zasvěcen i hejtman. Ten pak může naoko proti zakázce bojovat, ukázat se jako férový politik a Pieter odvede práci v zákulisí a zakázka a z ní vyplývající benefity budou v zastupitelstvu schváleny. Jako beranidlo na zastupitele se použijí oblíbené věty o možnosti kolapsu dopravy v kraji, vyšších mezd pro řidiče apod. Vzhledem k rapidnímu nárůstu ceny je zde velký prostor různé benefity pro zasvěcené, aby byl každý spokojen.

Lepší varianta je ta, že zde Pieter hraje jen svojí hru. Pieter se dlouho držel v pozadí, ale je to dnes on, kdo šéfuje SLK a zároveň má pod sebou odbory dopravy a veřejných zakázek, kterými proteče nejvíce peněz z krajského rozpočtu. Pokud Půtovo odstoupení z hodnotící komise není jen trik, měl by pro zrušení zakázky najít i potřebnou většinu v zastupitelstvu. Hlasování na zastupitelstvu ukáže, kdo má dnes na kraji skutečnou moc – zda Pieter nebo Půta.

BusLine je mocná firma, s mnoha kontakty do politiky, otázka je, zda již není mocná příliš a nezačala místním politikům přerůstat přes hlavu. Brzy se totiž může stát, že dopravu v kraji ovládne jeden monopolní dopravce, navíc za ceny podstatně vyšší, než za jaké se dosud jezdilo. O výsledku jednacího řízení bez uveřejnění měla rozhodnout rada kraje, která celou záležitost ale jen posunula na jednání zastupitelstva příští úterý. Možnost celé řízení nebo jeho část zrušit, tak stále existuje.

Autora článku redakce zná, ten si ale nepřeje být jmenován.

 

 

Subscribe
Upozornit na
24 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Vedoucí odboru správy veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáš Hýbner rezignoval v souvislosti s aktuální korupční kauzou na svou funkci. Policií je obviněn a