Starostové odmítají vyhrožování kriminálem při jednání s obchodním partnerem

Členové libereckého zastupitelstva byli obeslání dopisem členů představenstva Teplárny Liberec, a.s., v němž se ostře distancovali a vymezili vůči dopisu ze dne 2. 11. 2017, který jim za město poslal statutární náměstek Korytář. Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jsou nuceni se od dopisu náměstka Korytáře, distancovat, neboť vyhrožuje jeho adresátům trestním stíháním, velkými finančními postihy a soudními spory, aniž by alespoň naznačil, čeho se má touto konfrontací v jednání se skupinou MVV dosáhnout.

„Město v důsledku jednání Jana Korytáře nezíská žádnou výhodu a zbude mu na krku jen řada nekončících soudních sporů, které budou stát město nemalé peníze. Proto je na místě otázka, proč to Korytář dělá. Odpověď je asi prostá – blíží se komunální volby 2018 a Jan Korytář spustil volební kampaň. O prospěch města ani odběratelů tepla mu vůbec nejde. Chce o sobě pouze vytvořit dojem nekompromisního bojovníka za snížení ceny tepla. Jde mu ale jen o ten obraz, nikoliv o cenu tepla, neboť moc dobře ví, že on cenu tepla neovlivní a válkou s MVV už vůbec ne,“ odsuzuje Korytářovo jednání Jaroslav Zámečník, předseda klubu zastupitelů SLK.  

Dopis náměstka Korytáře předem neprojednala rada města a Korytář, jako již několikrát, jednal zcela svévolně a za zády všech. Starostové vyzývají, aby rada města obnovila jednání s Teplárnou Liberec a MVV a aby za tím účelem učinila kroky k ustavení vyjednávací skupiny bez Jana Korytáře. Je přitom nezbytné mít jasnou představu o tom, co má být dohodnuto a za jakou cenu.       

 „Dopis Jana Korytáře je neomluvitelným a hlavně ničím neopodstatněným vyhlášením války Teplárně Liberec, jejímu majoritnímu akcionáři Energie Holding a celé skupině MVV. V situaci, kdy je úkolem obou akcionářů jednat o modernizaci rozvodů tepla a společně realizovat projekt GreenNet a také společně hledat cesty k liberalizaci trhu s teplem s cílem dostat se s cenou tepla na konkurence schopnou úroveň, je takhle vedená válka nesmyslná. Nepřinese nic městu ani odběratelům tepla,“ kritizuje Korytářův dopis Michal Hron, zastupitel SLK.

Starostové jsou přesvědčeni, že jednání s Teplárnou a MVV by významně prospělo, kdyby místa v představenstvu, na která nedávno rezignovali Filip Galnor (ANO) a Ondřej Petrovský (Změna pro Liberec), byla městem znovu obsazena, a to uznávanými libereckými odborníky v teplárenství Zdeňkem Kožešníkem a Jiřím Lenkvíkem.

„Nesouhlasili jsme s uzavřením dohody s Teplárnou Liberec, neboť nutí domácnosti odebírat teplo z Teplárny i v místech, kde by se dal pořídit výhodnější zdroj tepla. I přesto chceme, aby se jedna její část, co nejrychleji plnila. Jedná se o náhradu větve parovodu za horkovod a její vymístění z koryta Nisy. Tím by se mohl nastartovat proces modernizace celé sítě a mohla by se při tom nalézt řešení výhodná pro odběratele, město i MVV. Nezapomínejme, že město je nejen spoluvlastník, ale zároveň i největší zákazník Teplárny a snížení ceny, nikoli však válka a rozpad sítě, je i v jeho zájmu,“ uzavírá Jiří Šolc, zastupitel za SLK. 

Tisková zpráva Starostů pro LIberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
96 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného