Tisková zpráva klubu SLK

Starostové chtějí urychlit změny v řízení v DPMLJ
BusLine na základě smlouvy z roku 2009 s Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec (DPMLJ a.s.) zajišťuje část autobusových linek. Na základě této smlouvy požádala firma BusLine v létě 2016 o proplacení tzv. přiměřeného zisku za rok 2015. Faktura na 28,5 mil. Kč byla vedením DPMLJ několikrát vrácena, v listopadu 2017 ovšem byla ji BusLine znovu, avšak pohrůžkou, že v případě neproplacení smlouvu vypoví se všemi důsledky a sankcemi v neprospěch DPMLJ.

Představenstvo DPMLJ o celém problému týkajícího se nároku společnosti BusLine na proplacení tzv. přiměřeného zisku jednalo více než rok. Podle našich informací zavládl ve statutárním orgánu DPMLJ chaos, zmatečné jednání, přitom se výrazně na řízení této společnosti projevují koaliční rozepře mezi zástupci Změny a ANO. Bez posouzení a právních analýz např. ze strany ÚOHS případně orgánů Evropské komise lze stěží potvrdit nebo vyvrátit nárok společnosti BusLine na proplacení přiměřeného zisku. Jestliže by tyto orgány potvrdily, že BusLine nemá právní nárok na požadované úhrady, měly by být tyto prostředky navráceny zpět.

Současné vedení města Liberce tvořené koalicí Změna+ANO podle našich informací plánuje ve stávajícím chaosu provést změny v řízení společnosti DPMLJ. Tyto změny měly podle Starostů nastat už před několika lety a pravděpodobně by dnešní situace v rozhodování představenstva byla přehlednější. Současné vedení města tím nesplnilo svůj slib z programového prohlášení z roku 2014. SLK na rozdíl od koalice přesto nadále trvají na důsledném převodu řízení společnosti na tzv. německý model, a to včetně jasného vymezení nových kompetencí představenstva a dozorčí rady. Jakékoli jiné řešení, např. pouhá změna počtu členů ve statutárních orgánech, jak podle všeho navrhuje část koalice, je polovičaté, nesystémové a ukazuje se že i nefunkční. V představenstvu společnosti mají být výlučně profesionální odborníci, nikoliv politici amatéři a laici.

Terminál a parkovací dům čelí kritice
Vzhledem k rizikům a budoucím závazkům města ohledně připravovaného projektu výstavby přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu Starostové pro Liberecký kraj navrhují, aby si zastupitelstvo města Liberec vyhradilo právo rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se tohoto projektu. Celkový projekt je v současnosti plánován na částku 130 mi.Kč s tím, že 100 mil.Kč bude pokryto z evropské dotace. Kolem projektu ale existuje řada pochybností a rizik.

Rizikem projektu jsou je zejména nesoulad vybraného architektonického řešení s platným územním plánem města Liberce. Město si zadalo zpracovat změnu územního plánu, ale celý proces realizace terminálu je tím časově odsunut minimálně o 1 rok. Dále jsou pochybnosti ohledně výše celkových nákladů projektu a nejistota v pokrytí vzniklých nákladů z evropské dotace. Rizikem pro město zůstává, že příprava všech dokumentací běží pomalu a čekání na vydání všech stavebních povolení bude znamenat promarnění dotace, která je časově omezena.

Pokračování projektu přinese řadu dalších úzkých míst a problémů nečetně rizika zastavení nebo přepracování celého záměru. Z tohoto důvodu Starostové navrhují aby si zastupitelstvo města vyhradilo právo v těchto záležitostech rozhodovat a mít celý projekt trvale pod svojí kontrolou.

Teplárna přechází do protiútoku, město Liberec zvažuje prodat podíl v teplárně
Počátkem listopadu 2017 poslal statutární náměstek Korytář členům představenstva Teplárny Liberec dopis, kterým vyhrožuje trestním stíháním, velkými finančními postihy a soudními spory. Reakce Teplárny na dopis náměstka Korytáře na sebe nedala dlouho čekat. Zastupitelé města Liberec byly ze strany Teplárny obesláni informací, že Teplárna nebude bez další spolupráce s městem v budoucnu nadále držet cenu tepla a také nedojde k modernizaci jedné ze tří větví parovodu nazývanou GreenNet.

Město v důsledku jednání Jana Korytáře čeká kromě současných pěti další řada nekončících soudních sporů, které budou stát město nemalé peníze. Blíží se komunální volby 2018 a podle Starostů jde Janu Korytářovi pouze o mediální pozornost pro svoji volební kampaň založenou na osvědčeném obrazu neohroženého bojovníka proti dalšímu z řady podnikatelských lumpů, tentokrát proti MVV. O cenu tepla a modernizaci vytápění v Liberci mu nejspíš vůbec nejde.

Starostové jsou přesvědčeni, že jednání s Teplárnou a MVV by významně prospělo, kdyby místa v představenstvu, na která nedávno rezignovali Filip Galnor (ANO) a Ondřej Petrovský (Změna pro Liberec), byla městem znovu obsazena, a to uznávanými libereckými odborníky v teplárenství Zdeňkem Kožešníkem a Jiřím Lenkvíkem. Starostové si jejich delegováním slibují, že dokážou posoudit, zda je GreenNet životaschopný, nebo zda je výhodnější ponechat centrální vytápění jen v těch částech města, kam se doprava tepla pro konečné odběratele neprodraží.

Pro Starosty je jednou z řady alternativ spojení teplárny a spalovny do jednoho společného podniku, ve kterém by město mělo stále částečný podíl. Spalovna je totiž dlouhodobě ve vynikající ekonomické kondici a z jejich zisků by mohla být snadněji realizována celková modernizace teplárenské soustavy.
Primátor a náměstci si v příštím roce vydělají více

Od ledna 2018 se liberecký primátor a jeho čtyři náměstci mohou těšit na vyšší odměny za svoje funkce. Rozhodla o tom vláda ve svém nařízení už v září 2017. Nařízením se zvyšují odměny všem tzv. uvolněným zastupitelům a jejich výše je odstupňována podle počtu obyvatel v obcích a městech. V případě města Liberce si tak primátor města od ledna 2018 přijde měsíčně na 85.773 Kč hrubého a jeho náměstci na 75.480 Kč hrubého.

Trochu jinak jsou ale odměňováni řadoví zastupitelé města Liberec. Vládní nařízení umožňuje řadovému zastupiteli za jeho práci odměnu ve výši 2.573 Kč hrubého měsíčně. Vedení města se však tato odměna zastupitelům zdála zřejmě příliš vysoká, proto navrhují pro členy zastupitelstva města Liberec částku snížit na 1.800 Kč hrubého měsíčně. A to i v případě, že řada zastupitelů pracuje souběžně v zastupitelstvu a v některém z výborů nebo komisí města.

Podobně úsporně vedení města přistoupilo i k odměnám pro občany, kteří také pracují ve výborech nebo komisích města. Vedení města rozhodlo pro odměnu ve výši 1000 Kč hrubého měsíčně, přitom vládního nařízení umožňuje odměnu až ve výši 4.289 Kč hrubého měsíčně.

Starostové koupi zámku nepodporují
Ekonomický náměstek libereckého primátora Jan Korytář opět oprášil záměr, že by liberecký zámek mělo koupit město. Chce o tom nechat rozhodnout Liberečany v referendu v roce 2018. V současnosti je zámek na prodej za 105 milionů Kč u realitní společnoasti VIP Castle.

Liberecké zastupitelstvo se již v březnu 2015 záměrem pořízení zámku zabývalo. Dokonce se uneslo, že záměr pořízení zámku bere na vědomí a uložilo náměstkovi Korytáři zpracovat do půl roku znalecké posudky na tržní cenu, energetický audit, provést stavební průzkum budov a předložit zastupitelům konkrétní a propracovaný záměr využití. Bohužel nic z toho náměstek Korytář nesplnil, přesto pro koupi zámku stále horuje. Před rokem například navrhoval, aby město budovu zámku koupilo a pronajalo pro umístění kasina a herních automatů. Pro tento návrh ale nenašel žádnou podporu. Později při návštěvě sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Mnichově začal uvažovat, že do prostor zámku by mohlo být umístěno muzeum historie sudetských Němců. Ale ani tímto záměrem nikoho v Liberci nenadchl a podporu nezískal.

Tisková zpráva Starostů pro Liberecký kraj

Subscribe
Upozornit na
11 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.