Město získalo 13 miliónů na práci s rizikovými jevy

Stejně jako v případě školství i v sociální oblasti se městu daří získávat významné finance na projekty z operačních fondů. Nově rezort takto uspěl hned se dvěma, jimiž chce čelit rizikovým jevům v centru města i v jeho okrajových částech. Celkem 13 miliónů korun tak v dalších třech letech půjde na snižování bezdomovectví, udržení nájemního bydlení, snížení výskytu kriminality a souběžně zvyšování pocitu bezpečí. Projekty Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence kriminality přitom vycházejí ze schválené Strategie pro sociální začleňování.

„Kontaktní sociální práce (KSP) nahradí a rozvine současný projekt, financovaný z Úřadu vlády, jímž zřizujeme pozici terénního pracovníka. Nově takto získáme celkem 4 terénní pracovníky pro sociálně vyloučené lokality a oblasti s lidmi bez přístřeší. Cílem projektu je aktivní sociální práce v přirozeném prostředí (sociálně vyloučené lokality, ubytovny, bezpřístřeší) a také řešení problémů spjatých se sociálním bydlením. Jde například o včasné řešení dluhů za bydlení, k němuž zatím nemáme dostatek vlastních kapacit, zajišťování adekvátního bydlení pro nové klienty, tedy snižování bezdomovectví, či zlepšování sousedských vztahů,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Projekt v tomto směru vhodně doplní režim přidělování bytů housing first (bydlení především), který rezort zahájil ve druhé polovině roku 2017.

Druhý projekt počítá s 5 asistenty prevence kriminality (APK) pro městskou policii; měli by napomáhat se snižováním rizikových jevů, zvyšováním pocitu bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách i s mediací nejrůznějších problémů. „Součástí je i prevence xenofobně a rasově motivovaných útoků, podpora nerepresivních metod městské policie i snížení míry vandalismu ve veřejném prostoru. Asistenti by se měli rekrutovat z řad lidí, kteří mají dobrou znalost sociálně vyloučených lokalit nebo z nich dokonce sami pocházejí. Budou k dispozici i na místech s vyšší koncentrací lidí v centru města, jako jsou dopravní uzly. Pozitivním důsledkem by mělo být i budování důvěry mezi obyvateli vyloučených lokalit a majoritou,“ vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Náklady KSP dosahují 6,88 miliónu, náklady APK pak zhruba 6,5 milionu  korun (v obou případech je spoluúčast města 5 %). Cílová skupina obou projektů se v mnoha směrech překrývá, projekty na sebe vzájemně navazují. Analýzy z předchozích let přitom pro území města uvádějí tato data:

  • počet identifikovaných oblastí se sociálním vyloučením či ohrožením SV: 18
  • v nich žijících lidí: 750
  • počet lidí ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených: až 6000
  • počet bezpřístřeší: kolem 100
  • kapacity komerčních ubytoven: cca 1500 lůžek
  • počet lidí s exekucí: 10 020

Tisková zpráva města Liberce

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného